CAO Begraafplaatsen?

Onderwerp: Administratie

Vraag:

Geachte mevrouw/mijnheer,
Graag zouden wij in het bezit komen van een exemplaar CAO begraafplaatsen. Wanneer er kosten aan zijn verbonden verneem ik dat graag. Met.vr.gr. Stichting Begraafplaatsen G.

Antwoord:

Geachte heer,
helaas moet ik u meedelen dat er geen CAO bestaat voor begraafplaatsen. Dat is ook wel enigszins begrijpelijk omdat begraafplaatsen veelal door gemeenten worden beheerd of door kerkbesturen. Gemeenten vallen onder de ambtenaren-CAO’s. De RK-Kerkprovincie en de Nederlands Hervormde Vereniging van Kerkvoogdijen hebben geen CAO’s maar adviseren hun leden wel over tarieven en salarissen. Als particuliere stichting valt u dus eigenlijk een beetje tussen de wal het schip. Bijgevoegd zend ik de CAO Uitvaartwezen en de CAO Crematoria, misschien kunt u daar toch nog wat inspiratie uit opdoen. Deze zijn ook te downloaden via onze bibliotheek. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd,
Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
1 september 2005