Comptabiliteitsbeginsel en kostprijsberekening

Onderwerp: Administratie

Vraag:

Goeie middag Pauline Harmsen: Nav. mijn vraag op de gehouden ALV van 23 november jl. inzake het comptabiliteitsbeginsel bij gemeenten het volgende. In de beleidsnotitie, geschreven door A. G. inzake “Begraven op S.” staat op blz. 12 onderaan: Vroeger mochten de inkomsten van de begraafplaatsen niet meer bedragen dan de kosten. Nu bestaat deze beperking niet meer”. Bij onze Stichting berekenen wij voor het maken en dichtmaken van een graf een bedrag van 500.-euro. In een recent nummer van het blad “De Begraafplaats “lees ik dat de gemeente Naarden voor het maken en dichtmaken van een graf 2000.-euro berekend. Dit is wel een aanzienlijk groot verschil. Berekenen wij te weinig of is het inderdaad zo dat er helemaal geen rekening met het Comtabiliteitsbeginsel meer wordt gehouden? Vanuit mijn vorige werkkring heb ik veel ervaring opgedaan met het opstellen van een kostprijs en van daaruit een verkoopprijs. Mijn vorige werkkring was nl. een agrarisch loon- bedrijf. Ik moest oa. de kostprijs berekenen van onze landbouwmachines. De prijs die onze begraafplaats berekent voor het maken van een graf lijkt mij alleszins reëel. De 2000,- euro is niet gebaseerd op enige realiteit. Ik zou graag hun kostprijsberekening wel eens willen zien. Tevens ben ik er van overtuigd dat de discussie over de tarieven van begraafplaatsen ontstaan is door van een verkeerde kostprijsberekening uit te gaan. Graag zou ik hier meer over willen weten. Soms lijkt het wel erg veel op zelfverrijking of zoals veel voorkomt op “het grote graaien” onder het mom van: “begraafplaatsen moeten kostendekkend gaan werken” Of schiet ik nu te veel door? Met een hartelijke groet: H.A.van E.

Antwoord:

Beste H., het probleem is inderdaad dat veel gemeenten geen enkele ervaring hebben met berekenen van de kostprijs, dat veel overheadkosten naar begraafplaatsen worden toegerekend die niets te maken hebben met de begraafplaats en dat men daarnaast vaak ook met grote lasten uit het verleden zit. Dat kan leiden tot enorme verschillen in gemeentelijke tarieven. Soms zit er ook een politieke of beleidsmatige bedoeling achter de tariefstelling – men wil geen ”graftoerisme” uit andere gemeenten bijvoorbeeld. Bijgevoegd een LOB-artikeltje over het ‘probleem’ van de grafkosten bij gemeenten (gepubliceerd in Openbare werken voor raadsleden, 2006). Verder raad ik ook aan om het rapport Kostendekkend begraven te bestellen bij onze assistent Machteld Wafelbakker, via lob@begraafplaats.nl Het is verouderd maar geeft wel een beeld van hoe er kostendekkender gewerkt zou kunnen worden. Vriendelijke groet

Pauline Harmsen
28 november 2006