Consumentenvraag over plaatsing van asbussen in een particulier graf

Rubriek: Begraven en regelgevingOnderwerp: e. Asbestemmingen

VRAAG

Mijn tante is overleden en gecremeerd. Zij wilde graag bijgezet worden in het gezamenlijke graf van haar ouders en broer die 8 jaar geleden binnen een jaar na elkaar zijn overleden. Nu is mijn oom verteld dat de as van mijn tante niet bijgezet mag worden ivm de grafrust van 10 jaar, waarvan er nu 8 zijn verstreken. Dat de familieleden wel bij elkaar mochten liggen zou zijn omdat zij binnen een jaar zijn overleden. Klopt dit wel?

ANTWOORD

Het is afhankelijk van het reglement (bijzondere begraafplaats) of verordening (gemeentelijke begraafplaats) of, en zo ja hoeveel, asbussen in een particulier graf bijgezet mogen worden. Wanneer het toegestaan is om asbussen in een graf te plaatsen, moet de rechthebbende hiervoor toestemming verlenen. Dat er acht jaar geleden in het graf begraven is, is niet relevant. Het gaat erom of er asbussen geplaatst mogen worden.

Asbussen worden in de wettelijk verplicht gesteld deklaag van minimaal 65 centimeter dikke grondlaag boven de bovenste kist geplaatst. Dat kan zonder problemen. Zelf wanneer er in het graf dan nog ruimte is voor een kistbegraving. Zou er nog een kistbegraving moeten plaatsvinden kan en mag de asbus hiervoor tijdelijk verwijderd worden en bij het sluiten van het graf weer teruggeplaatst.

Kortom, er is geen relatie met de termijn van 10 jaar grafrust na de laatste begraving. De regels van de begraafplaats of asbussen geplaatst mogen worden en de toestemming van de rechthebbende is leidend, niet wanneer er voor het laatst een begraving heeft plaatsgevonden.

IW mei23
3 juni 2024