Cremeren na opgraving

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte mevrouw Harmsen, Een nabestaande wenst het grafrecht niet meer te verlengen. Bij ons is het dan gebruikelijk dat de graven het jaar daarna worden geruimd. De resten worden vervolgens in een verzamelgraf begraven. De familie wenst met het beë ndigen van het grafrecht de resten op te graven en vervolgens te cremeren. Kan ik als beheerder hier aan mee werken en welke weg van evt. toestemming moet ik volgen? Ik kan, voor zover ik alles heb gelezen, hier niets van terug vinden in de bibliotheek en vraag en antwoord. Kunt u mij helpen? Met vriendelijke groet, H. van Z.

Antwoord:

Geachte heer van Z, Een rechthebbende mag een verzoek indienen om de stoffelijke resten te laten opgraven en cremeren. Om te mogen opgraven is een verlof van de Burgemeester nodig. De rechthebbende moet deze zelf aanvragen door een gemotiveerd verzoek tot opgraving in te dienen. Als dit verlof is verleend, en ik neem aan dat dit geen probleem zal zijn, kan er opdracht gegeven worden de stoffelijke resten op te graven. De rechthebbende kan aan u vragen om dat te doen, u kunt daarvoor ook een gespecialiseerd bedrijfje inhuren. De rechthebbende zal zelf een crematorium moeten zoeken waar de stoffelijke resten gecremeerd kunnen worden. Voor crematie na een opgraving is altijd een Verlof van de Officier van justitie nodig – dit is nog een oude wettelijke bepaling die ooit om justitiële redenen in de Wet is opgenomen, het is nu meer een formaliteit. (De bepaling zal verdwijnen na Wijziging van de Wet op de lijkbezorging, maar daar heeft men nu niets aan). De rechthebbende moet dit crematieverlof zelf aanvragen bij de OvJ. Wanneer het stoffelijke overschot is opgegraven en wordt overgebracht naar het crematorium (dit moet natuurlijk allemaal op dezelfde dag geregeld zijn door de familie) moet het crematorium een bewijs van ontvangst overhandigen, zodat duidelijk is waar “uw” overledene is gebleven. Meer vragen over opgraven en cremeren, zijn te lezen in de ze rubriek Ik raad u ook aan de Handleiding Opgraven en ruimen te bestellen bij mijn collega Machteld Wafelbakker, tel. 020 6731237, of via lob@begraafplaats.nl, daar staat alles in. Ik hoop dat een en ander duidelijk is, anders hoor ik wel weer, met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
10 april 2007