Cremeren van stoffelijke resten na ruiming?

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte heer, mevrouw, Op het RK kerkhof van de A. in L. gaan we een aantal algemene graven ruimen. Er is wat onduidelijkheid over wat mag en wat moet. Om niet zelf het wiel uit te hoeven vinden wil ik u graag een paar vragen stellen. Hopenlijk kunt u mij de gewenste duidelijkheid geven. Ik ben in het bestuur van de RK-kerken in L. belast met de zorg voor Kerkhoven en Tuinen. De vragen: 1. De (stoffelijke) resten: mogen die gecremeerd worden 2. Zo ja, wat is daarvoor nodig 3. Zo nee, wat doen we er dan mee 4. Mogen de resten verzameld worden in kisten voor cremeren of herbegraven (meerdere overblijfselen bij elkaar) 5. Wat te doen als blijkt dat er lijkhoezen zijn gebruikt: moet er dan herbegraven worden of mag er gecremeerd worden 6. Moet een verzamelgraf aan voorwaarden voldoen, zo ja, welke Ik hoop op een spoedige reactie. Bij voorbaat dank, J. M.

Antwoord:

Geachte heer M., allereerst raad ik u aan om de LOB-handleiding “Opgraven en ruimen” te bestellen. In dit boekje staan alle wettelijke regels en bepalingen met betrekking tot opgraven en ruimen en de uitleg van de toepassing ervan in de praktijk. U kunt deze handleiding bestellen via telefoonnummer 020 – 6731237, dit is het nummer van de LOB-organisatieassistent Mw. Wafelbakker, of via e-mail : [email protected]. De kosten voor toezending bedragen 15 euro. In het kort zal ik hieronder echter toch nog wat aandachtspunten aanstippen met betrekking tot uw vragen: 1. Stoffelijke resten mogen alleen worden gecremeerd als de rechthebbende van het eigen graf waarin deze zich bevinden hiertoe opdracht geeft. Daarvoor dienen de resten eerst te worden opgegraven, waarvoor altijd een verlof nodig is van de burgemeester, dat door de rechthebbende zelf dient te worden aangevraagd. Daarnaast is een verlof tot cremeren nodig dat in dit geval (bij opgraving) door de rechthebbende moet worden aangevraagd bij de officier van justitie. 2. Bij het ruimen van algemene graven door de begraafplaatsbeheerder is cremeren nooit aan de orde. De resten kunnen na ruiming worden gedeponeerd in een knekelput of zogenaamd verzamelgraf op het terrein van de begraafplaats. 3. Wanneer (o.a. als gevolg van het gebruik van lijkhoezen) de stoffelijke resten na het verlopen van de wettelijke grafrusttermijn onvoldoende blijken te zijn verteerd dan dienen deze stoffelijke overschotten eerst op uw terrein te worden herbegraven, teneinde de lijkvertering te vervolgen, alvorens de stoffelijke resten in een knekelput of verzamelgraf te deponeren. Tot zover voor nu, met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
16 november 2005