Dienen wij een 'voorloper' in dienst te hebben?

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Wij komen er achter dat wij als beheerder van een begraafplaats een “Voorloper” in dienst zouden moeten hebben.
Kunt u ons laten weten wat die functie inhoudt en of wij verplicht zijn een dergelijke functionaris aan te stellen?
 

Antwoord:

Een voorloper ontvangt de begrafenis op de begraafplaats, begeleidt deze naar de aula (indien aanwezig) en naar het graf.
Hij/zij regelt het ordentelijk verloop van de begraving/bijzetting waaronder het bedienen van de graflift (indien aanwezig). Hij treedt dus eigenlijk op als gastheer.
Niemand kan u verplichten een voorloper in dienst te hebben. Dat bepaalt het begraafplaatsbestuur zelf. Overigens kan dat heel goed een vrijwilliger zijn.
 


4 oktober 2016