Dient pacemaker verwijderd te worden bij begraving

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Graag u advies: Wij zijn een groep vrijwilligers, die de laatste zorg mogen verlenen aan de overledenen, bij ons in de gemeente. Nu zijn we pas bij iemand geweest, waar de weekend/schouw arts (dus niet een van de artsen waar wij altijd mee werken) nog aanwezig was, voor deze wegging kregen wij de opdracht om bij meneer de pace maker te verwijderen. Meneer werd niet gecremeerd maar begraven. Wij weten dat als iemand gecremeerd wordt de pace maker verwijderd dient te worden, maar waarom ook bij begraven. Gaat het hier om de batterij??? Als het om de batterij gaat, waarom is dit dan niet een landelijke regel en is het echt nodig ? Graag u antwoord en evt. uitleg, Met vriendelijke groet, M. van T.

Antwoord:

Geachte mevrouw van T., Als iemand wordt gecremeerd, moet men diens pacemaker voor de crematie verwijderen. Als men wordt begraven, is dit vanwege het milieu wenselijk. Eventueel dienen de nabestaanden de begrafenisondernemer erop te wijzen dat de overledene een pacemaker draagt. Er is geen wettelijke regeling.


28 januari 2009