Diepdrainage

Onderwerp: Beheer en exploitatie

Vraag:

Geachte heer/mevrouw,Wij hebben plannen om een gedeelte van onze begraafplaats dat buiten gebruik is van een diepdrainage te voorzien, om aldus in de toekomst in 2 lagen te kunnen begraven.Omdat dit uiteraard dient te geschieden zonder de stoffelijke resten te roeren, willen we dit uitvoeren middels boren ruim onder de toekomstige begravingsdiepte.Zou u mij daarom een 2-tal aannemers ( bij voorkeur in Brabant ) kunnen noemen, die voor een dergelijk werk geéquipeerd zijn en met het werken op begraafplaatsen bekend zijn?U bij voorbaat dankend, en met vriendelijke groeten.Namens het R.K.Kerkbestuur van P.Th.H.

Antwoord:

Natuurlijk is het een goede zaak om natte begraafplaatsdelen goed te ontwateren. Een vraag is wat de beste methode kan zijn. U gaat al helemaal uit van een gespoten diepdrainage. Ik vraag me af of u hier onderzoek naar heeft verricht?! Deze aanleg van zo'n systeem gaat niet altijd helemaal goed. Zo'n drainagesysteem wordt aangebracht met een 'mol' die van afstand door de bodem wordt gestuurd. In de praktijk blijkt echter dat de drain niet altijd keurig in een lijn afwaterend ligt. Een drain wordt aangebracht in een zone die wel 70 cm in hoogte kan fluctueren. Een oplopende drain onder de grond hoeft op zich nog geen problemen geven voor afwatering. Wel is het zo dat zand, wat toch altijd wel in een drain komt, zich kan ophopen. Daardoor kan het zijn dat het systeem niet een keer per 1 a 2 jaar moet worden doorgespoten, maar veel vaker. Een aandachtspunt voor u. Ik raadt af om dit werk rechtstreeks met een aannemer te regelen. Om genoemd euvel te contoleren en door de aannemer te laten verhelpen heeft de nodige voeten in de aarde. Een technisch adviesbureau kan u daarbij helpen; zij hebben de verantwoording dat het systeem ook daadwerkelijk goed is aanlegd; iets dat voor u moeilijk te controleren valt. Er zijn vele adviesbureaus, zoals (alfabetisch) Arcadis, DHV, Genius Loci, Oranjewoud, etc. Verder wil ik u nog verwijzen naar onderstaande link uit de vraag en antwoord rubriek van www.begraafplaats.nl. Hierin wordt gesproken over verticale drainage i.p.v. horizontale drainage. Wellicht een zeer goed alternatief.http://leden.begraafplaats.nl/leden/faq.php?zoek=drainage&x=34&y=8 Mocht u toch alle vertrouwen hebben dan verwijs ik u door naar leden van de BVOB om tot zaken ten komen. Zij kunnen zelf dit systeem aanbrengen of hebben contacten met specialistische aannemers op dit gebied.http://www.bvob.eu/wie-zijn-wij/leden Met vriendelijke groeten,

Wim van Midwoud
27 augustus 2009