Drainage onder bestaande graven door?

Onderwerp: Beheer en exploitatie

Vraag:

Geachte mevr.Harmsen, Wij hebben plannen op een gedeelte van onze begr.pl een diepdrainage aan te brengen. Op het betreffende gedeelte bevinden zich nog een 50-tal graven met rechten. Om die reden zijn wij voornemens de betreffende diepdrainage middels boringen onder de graven door te realiseren. De nog aanwezige graven zijn solitaire graven ( 1 diep ). De diepdrainage, 2,50m onder maaiveld, is noodzakelijk omdat we in 2 lagen willen gaan begraven. Technisch is e.e.a. mogelijk. Mogelijk kunt u ons nader informeren over de eventuele juridische aspecten. U bij voorbaat dankend Hoogachtend, Th.H.

Antwoord:

Geachte heer H., Het is een goede zaak dat u iets gaat doen aan het waterpeil op uw begraafplaats en er zijn al een aantal begraafplaatsen die goede ervaringen hebben met geboorde drainage . De diepte van 2.50 waar u gaat draineren is noodzakelijk wilt u in de toekomst 2 diep kunnen gaan begraven, u heeft dan immers een minimale diepte van 2 meter nodig (zie ook de voorschriften in het Besluit op de lijkbezorging). Omdat de huidige graven 1 diep zijn is het niet waarschijnlijk dat bij de werkzaamheden de grafrust verstoord wordt. Ik verwacht geen juridische problemen omdat het grafrecht slechts de betreffende ruimte betreft waar de overledenen nu begraven liggen. Als u onder de graven door boort of draineert en daarbij de stoffelijke resten (die veel hoger liggen) niet roert, dan verstoort u ook de grafrust niet. Wel is het verstandig om de bezoekers van de begraafplaats goed te informeren over de werkzaamheden, zodat u geen onnodige problemen krijgt. Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
23 november 2007