Drie diep begraven

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Dames, heren, Ik maak deel uit van de Kerkhofcommissie van de R.K. B. te O. Onze commissie is geabonneerd op uw uitgave ‘De Begraafplaats’, die ik overigens altijd met zeer veel interesse lees. Graag leg ik het volgende aan u voor: Tot nu toe werd er op ons kerkhof niet dieper dan twee kisten begraven. Op ons kerkhof wordt niet gewerkt met gereserveerde plaatsen. Begrafenissen vinden naast elkaar in de rij plaats. Nu doet zich echter het feit voor dat ons gevraagd is of er ook een mogelijkheid is om in één graf drie kisten boven elkaar te plaatsen. Wij willen dit verzoek serieus in overweging nemen. Echter, de vraag rijst of er technische problemen zijn als sprake is van een graf van (in de toekomst) drie kisten diep in een rij waar ter linkerzijde en ter rechterzijde van dit graf graven zijn waar twee kisten zijn of worden begraven. Bij een graf van twee kisten diep graven wij tot 200 cm beneden maaiveld. De afmetingen van een dergelijk graf zijn 200 x 100 cm, waarbij de 90 x 190 cm is gereserveerd voor bovengrondse grafbedekking. Hoe diep moet een graf van drie kisten diep zijn? Voor eventuele andere informatie hieromtrent houd ik mij van harte aanbevolen. Met vriendelijke groeten en alvast bij voorbaat dank voor een snelle reactie. J.H.N.M. E.

Antwoord:

Geachte heer E., in het Besluit op de lijkbezorging (zie bijlage; het document staat ook op onze website, in de bibliotheek) staat precies omschreven wat de afstand tussen de kisten en de graven moet zijn: Artikel 5 1. De afstand tussen de graven onderling bedraagt ten minste dertig centimeter. 2. Boven de kist of het omhulsel bevindt zich een laag grond van ten minste vijfenzestig centimeter. 3. Ten hoogste drie lijken mogen boven elkaar worden begraven, mits boven elke kist of ander omhulsel een laag grond van ten minste dertig centimeter dikte wordt aangebracht, die bij een volgende begraving niet mag worden geroerd. Ten aanzien van de bovenste kist of het bovenste omhulsel is het tweede lid van toepassing. 4. De graven bevinden zich ten minste dertig centimeter boven het niveau van de gemiddeld hoogste grondwaterstand. Een drie-diep graf moet dus minimaal 2,75 meter diep zijn. U hebt per kist ca. 50 cm nodig, plus 30 cm tussen de afzonderlijke kisten en 65 cm als bovenste afdeklaag. Ik weet echter niet hoe bij u de grondwaterstand is . De onderste kist moet immers ook nog eens 30 cm daarboven geplaatst worden. Uw vraag naar de eventuele technische problemen kan ik niet beantwoorden, in die zin dat ik ze met mijn bescheiden kennis niet zie. Als de afstand tussen de afzonderlijke graven minimaal 30cm aan weerzijden bedraagt, en u maakt gebruik van een goede bekisting en het graf wordt conform de geldende Arbo-en veiligheidsvoorschriften gedolven, dan is er tegen het delven van een 3 diep graf naast een 2 diep graf geen enkel bezwaar. Ik hoop uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord. met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
8 februari 2008