Dubbel graf, één monument

Rubriek: Begraven en regelgevingOnderwerp: k. Overige

Vraag

Bij het verlengen van de grafrechten wil het wel eens gebeuren dat bij een dubbel graf (twee graven naast elkaar), door niet gelijklopende graftermijnen, van één graf de grafrechten niet worden verlengd. Volgens de verordening mogen wij het monument verwijderden van het graf waarvan de grafrechten niet zijn verlengd. Het probleem is dat het monument vaak niet te verwijderen is zonder het monument van het naastgelegen (bijbehorende) graf te beschadigen. Door het monument te laten liggen, lopen we grafrechten mis. Een alternatief is de nabestaanden aan te schrijven met de opdracht het monument aan te passen als gevolg van het afstand doen van één van de twee graven.  Kunt u ons adviseren aub.?

ANTWOORD

Voorkomen is beter dan genezen in zo’n situatie. Op het moment van uitgifte is het verstandig om zo’n dubbel graf te beschouwen als één graf, met ook één grafakte. De meeste automatiseringspakketten voor grafadministratie zijn hiervoor ook ingericht: graven kunnen – in deze situatie – worden gekoppeld tot één administratief graf.

Echter u staat nu voor een voldongen feit: van een dubbel graf wordt van één van de graven de rechten niet verlengd. Indien u het graf bovengronds wilt ruimen vanwege ruimtegebrek op de begraafplaats, dan is het advies om in gesprek te gaan met de rechthebbende om tot een oplossing te komen om het monument door een steenhouwer te laten splitsen. Echter indien u het bovengronds ruimen wilt uitvoeren vanwege een bepaalde vorm van rechtsongelijkheid, dan adviseert LOB dat u zich maar bij de situatie neerlegt en wacht tot ook de rechten van het andere graf komen te vervallen.


9 februari 2021