Economische waarde nieuwe grafakker bij afstand grond aan gemeente

Onderwerp: Administratie

Vraag:

Geachte mevrouw, Het kerkhof van de St. M. komt in een herstructureringsgebied van Z. te liggen. De gemeente wil een gedeelte van het kerkhof in dit herstructureringsgebied betrekken. Het gaat om nieuw gedeelte van het kerkhof, aangelegd 2000/2001 waarop 60 nog niet gebruikte graven liggen. Wij begraven twee diep dus het kan om zo’n 110 begravingen gaan. Ik heb nu nog zeven lege plaatsen ter beschikking als de plannen van de gemeente doorgaan. Verder hebben we nog een stuk braakliggend terrein dat nog klaar gemaakt zou kunnen worden, incl ophogen van het terrein, voor nog eens 60 plaatsen om dubbel te kunnen begraven. Is aan deze twee gedeelten van het kerkhof een economische waarde toe te kennen. Dus voor de bovengenoemde 60 kant en klare plaatsen en voor de nog aan te leggen 60 plaatsen. Het aan te leggen stuk is groot 18.5 x 40 meter. Het bureau A. stelt voor om elders op de begraafplaats 60 plaatsen aan te leggen, maar hieraan zitten nogal wat haken en ogen, zoals erfafscheiding, kosten en termijn waarop het klaar kan zijn i.v.m. allerlei procedures die nog opgestart moeten worden. Een andere vraag; is er een wettelijke norm t.a.v. de afstand van woonhuizen tot begraafplaatsen. Moeilijke vragen, maar hopelijk kunt u ons toch met een advies ondersteunen. Met dank en vriendelijke groet, M. v. I.

Antwoord:

Geachte heer van I., In de Inspectierichtlijn Lijkbezorging staan adviezen voor begraafplaatsen en crematoria met betrekking tot de afstand van woonhuizen en dergelijke . Dit document is te vinden in de bibliotheek van onze website www.begraafplaats.nl , maar ik stuur het ook mee als bijlage. Uw andere vraag begrijp ik niet helemaal. U bent voornemens een nieuw terrein te verwerven en daar nieuwe graven aan te leggen ter uitbreiding van de bestaande capaciteit. En u hebt nog 60 graven in voorraad zeg maar. U vraagt mij naar de economische waarde van deze graven? Die bestaat uit de opbrengsten die u krijgt uit de begravingen, de grafrechten en de onderhoudsbijdragen. Maar ik weet niet zeker of dit is wat u bedoelt?? Ik hoor wel weer als er nog meer vragen zijn. Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
12 februari 2008