Eerder opgraven in een algemeen graf >10jaar?

Rubriek: Begraven en regelgevingOnderwerp: i. Opgraven / herbegraven

VRAAG

Wanneer iemand begraven ligt in een ‘algemeen graf 15 jaar’, mag er dan eerder worden opgegraven (dus na 10 jaar) of is dat niet toegestaan?

ANTWOORD

Op de meeste begraafplaatsen is het altijd beleid geweest dat er pas na 15 jaar opgegraven wordt, ook met de grafrusttermijn van 10 jaar. Wanneer de stoffelijke resten van de bovenste persoon opgegraven moet worden, zou overwogen kunnen worden om na 10 jaar wel vergunning te verlenen. Is het een diepere laag, dan adviseer  ik terughoudend te zijn. De nabestaanden van degenen die erboven begraven liggen moeten dan in elk geval in kennis gesteld worden dat de vergunning tot opgraven verleend is, zij zijn immers belanghebbenden. Maken zij bezwaar tegen de vergunning, dan moet er een hoorzitting volgen, advies aan de burgemeester gevraagd, enz. Dit is te voorkomen door hierover tijdig met de aanvrager in gesprek te gaan. Wordt er wel een verzoek ingediend, dan is mijn suggestie om niet zelf (namens de burgemeester) dit besluit te nemen, maar wel een advies te verstrekken, vergezeld van goede argumenten voor en tegen.

IW feb24
18 maart 2024