Eeuwige grafrechten voor drie jaar?

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Beste Paulien, Op de laatste regiobijeenkomst in Ommen hebben we gesproken over hoe wij omgaan met grafrechten. Ik heb hier nog even wat voor nagezocht en denk dat het op zich wel iets meevalt, maar dat we andere benaming moeten gebruiken voor de verlenging zoals we die nu kennen. Het is nl. zo dat wij maar 1 soort graf toekennen, en dat is voor onbepaalde tijd. M.a.w. het uitsluitend recht tot het voor onbepaalde tijd begraven in een van bestuurswege aangewezen grafruimte, zoals het genoemd wordt. Dit is dus een eenmalig verhaal, in principe zijn we zo’n graf voor altijd kwijt mits aan de voorwaarden van overschrijving enz. wordt voldaan. Nu is het zo dat eens in de 3 jaar wij een herziening van de grafrechten kennen (zie hoofdstuk 8 van het bijgevoegde reglement). Op dit moment moet er dus ook betaald worden, zij het zeer weinig. Hier heb ik mijn twijfels over v.w.b. de wettelijke juistheid. Ik kan me voorstellen dat dit moet worden omgezet naar een onderhoudsgebeuren of iets dergelijks. Dit kennen we nl. verder niet op onze begraafplaats. Zou je hier voor ons naar willen kijken en eventueel aangeven hoe het zou moeten zijn. Ik hoor graag van je hierover. Met vriendelijke groet, S. K.

Antwoord:

Beste S., als ik het allemaal goed begrijp geven jullie de graven uit voor onbepaalde tijd, maar betaalt men maximaal drie jaar grafrechten vooruit en dit elke drie jaar opnieuw in het kader van de zogenoemde ‘herziening’. In de wet op de lijkbezorging staat dat een uitsluitend recht op een eigen graf gevestigd moet worden voor minimaal 20 jaar. Dit grafrecht dient dus vooruit betaald te worden. Jullie moeten hoe dan ook je reglement wijzigen en de graven voor minimaal 20 jaar gaan uitgeven. Daarna bestaat er het wettelijk recht tot verlenging van de grafrechten steeds met maximaal 10 jaar – in dat geval mag het dus ook met drie jaar zijn, maar als iemand 10 jaar wil, dan moet dat kunnen, gezien de bepaling in de wet, je mag bij verlenging dus niet zeggen dat het niet langer dan drie jaar mag. Als jullie de graven voor onbepaalde tijd willen blijven uitgeven kan dat wel, maar dan moeten de grafrechten ook voor onbepaalde tijd worden afgekocht. Ik heb eigenlijk geen idee of dat laatste ook gebeurd is en tegen welk tarief, of dat jullie de mensen elke keer bij de herziening weer grafrecht (voor 3 jaar) laten betalen? Dan zijn de grafrechten dus niet voor onbepaalde tijd maar feitelijk slechts steeds voor 3 jaar gevestigd. En dat is in strijd met de wet. Daarnaast is het mogelijk om een jaarlijks onderhoudstarief verplicht te stellen. Je kunt dit eveneens laten afkopen voor onbepaalde tijd (het geld moet je apart zetten zodat je de onderhoudsverplichtingen in de toekomst kunt nakomen.), maar je kunt dit ook jaarlijks in rekening brengen. Je kunt dan in je reglement opnemen dat wie zijn onderhoudsbijdrage niet meer betaalt, het uitsluitend recht op het graf verliest. (Dat doen ze in Zwolle bij Bergklooster, de begraafplaats van Bert Pierik, ook). Op zich kan het ook nuttig zijn om – wanneer je de graven voor onbepaalde tijd hebt uitgegeven of blijft uitgeven – de rechthebbenden te verzoeken zich periodiek te melden – je weet dan in elk geval of ze nog in leven zijn. Maar niet om steeds opnieuw een grafrecht te komen bevestigen wat ze eigenlijk al hadden. Wat je na wijziging van jullie reglement – en haal hier echt een goede jurist bij – moet doen met de graven die reeds onder de oude voorwaarden zijn uitgegeven weet ik niet precies. Je zult een soort overgangsregeling moeten treffen. Je hebt hen immers wel het eeuwigdurend grafrecht beloofd maar hen daar niet voor laten betalen. Of je nu de voorwaarden cq de te betalen grafrechten en de periode daarvan mag wijzigen betwijfel ik. Ik hoop dat je hier iets aan hebt, anders hoor ik wel weer. Veel succes, met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
9 november 2006