Eigenaar gedenkteken?

Rubriek: Monumenten / grafbedekkingOnderwerp: a. Steen

Vraag

Ik heb een vraag over een gedenkteken. Wie is de eigenaar van een gedenkteken als het graf wordt opgezegd door de rechthebbende. Er is namelijk sprake van een familieruzie. De huidige rechthebbende wil niet verlengen en zegt het graf op, plus wil de steen ophalen. Maar een broer van de huidige rechthebbende wil het graf graag overnemen en verlengen, als zijn zus afstand doet van het graf. Kunnen wij nu zeggen dat de steen niet opgehaald mag worden, omdat de broer nu wil verlengen of mag de huidige rechthebbende zelf bepalen of ze de steen ophaalt of laat staan. Broer en zus hebben verder geen contact met elkaar.

Antwoord

Het is overigens altijd zo dat de rechthebbende bepaalt. Ook is de rechthebbende de enige gesprekspartner voor de beheerder. Als de rechthebbende de grafrechten niet verlengt en het monument wil ophalen, echter zij dient het monument op te halen vóórdat de grafrechten verlopen. Indien het monument nog op het graf staat na afloop van de graftermijn, is het monument – als gevolg van natrekking – eigendom geworden van de begraafplaats.   De beheerder van de begraafplaats heeft dan fe zeggenschap over het graf wederom verkregen.  Op het moment dat er dan een andere partij aan de balie komt, die de rechten van het graf op zich wil nemen, dan bent u vrij om dat te doen, inclusief de overledenen in het graf. Of het monument er dan nog opstaat, heeft de beheerder dus niet in de hand.

Kortom, de rechten kunnen overgedragen worden aan andere familieleden, echter over het monument heeft u pas zeggenschap als deze nog op het graf staat, nadat er afstand is gedaan.


30 november 2020