Eigenaar grafmonument

Onderwerp: Monumenten / grafbedekking

VRAAG

Ik had contact met een steenhouwer die namens familie een monument aanvraagt, heel gebruikelijk dus. De gegevens van de aanvrager klopten alleen niet met onze administratie mbt de rechthebbende.

Is het zo dat alleen de rechthebbende cq. uit naam van de rechthebbende een monument-aanvraag kan worden ingediend? En wie is verantwoordelijk wanneer de begraafplaatshouder een vergunning afgeeft aan een niet-rechthebbende?  We willen niet problemen komen met een ruziënde familie.

ANTWOORD

Bij de laatste wetswijziging van het BW in 2010 is bepaald dat de eigenaar van een grafmonument iemand anders kan zijn dan de rechthebbende. De eigenaar van het monument (degene die het heeft aangevraagd, besteld en betaald) kan dus sindsdien iemand anders zijn dan de rechthebbende van het graf.

Een belangrijke tip voor de beheerder – voor het kanaliseren van de verantwoordelijkheden is, om de rechthebbende via de beheers verordening of beheersreglement verantwoordelijk te maken voor het monument, ongeacht wie de eigenaar is.


9 februari 2021