Eigendom gedenkteken

Onderwerp: Monumenten / grafbedekking

Vraag:

Wie is de eigenaar van een gedenkteken als het graf wordt opgezegd door de rechthebbende. Er is namelijk sprake van een familieruzie. De huidige rechthebbende  wil niet verlengen en zegt het graf op en wil de steen ophalen. Maar een broer van de huidige rechthebbende wil het graf graag overnemen en verlengen als zijn zus afstand doet van het graf. Kunnen wij nu zeggen dat de steen niet opgehaald mag worden omdat de broer nu wil verlengen of mag de huidige rechthebbende zelf bepalen of ze de steen ophaalt of laat staan. Ze hebben verder geen contact met elkaar.

Antwoord:

Als het monument na 1 januari 2010 is geplaatst, dan is de rechthebbende niet automatisch de eigenaar van het monument. Ik ga er maar even vanuit dat het monument eerder is geplaatst.

Het is overigens altijd zo dat de rechthebbende bepaalt. Ook is de rechthebbende de enige gesprekspartner voor de beheerder. Als de rechthebbende de grafrechten niet verlengt en het monument wil ophalen, dan moet dat wettelijk kunnen. U kunt wel stellen dat het monument wordt verwijderd voordat de rechten vervallen. Op het moment dat de rechten vervallen is de beheerder weer de rechthebbende van het graf. Op het moment dat er dan een andere partij aan de balie komt, die de rechten van het graf op zich wil nemen, dan bent u vrij om dat te doen, inclusief de overledenen in het graf. Of het monument er dan nog opstaat heeft de beheerder dus niet in de hand.

Het goede nieuws is, dat de rechten overgedragen kunnen worden aan andere familieleden, echter over het monument heeft u pas zeggenschap als deze nog op het graf staat, nadat er afstand is gedaan.


10 september 2020