Eisen bij het begraven van baar met lijkwade

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

l.s. Graag richt ik mij tot u met een aantal vragen. – Kunt u mij vertellen of er regels kunnen zijn van begraafplaatsen over de kwaliteit van de kist waarin een overledene ligt die in een grafkelder wordt geplaatst? Kan dit eventueel ook een baar met lijkwade zijn? – Mogen begraafplaatsen het begraven van een overledene die op een baar ligt (met lijkwade) weigeren? Deze vragen stel ik vanuit het gegeven dat de Wet op de Lijkbezorging de burger mogelijkheden biedt op een baar te worden begraven/gecremeerd. Toch hoor ik nog verhalen dat dit niet mogelijk gemaakt wordt. Ik wil graag de achtergrond daarvan weten. J. van der K.

Antwoord:

Geachte mevrouw Van der K., De eisen voor een kist in een grafkelder zijn niet anders als begraven in de grond of zand. De kist moet voldoen aan het gestelde in het “Lijkomhulselbesluit” van de Wet op de lijkbezorging. Dus geen metaal, kunststof e.d. De Wet spreekt van een kist of ander omhulsel van het lijk. B.v. een lijkwade. De begraafplaatsen en ook crematoria kunnen wel de eis stellen om een plank of draagbaar te gebruiken om het lijk te kunnen dragen, laten dalen in het graf en het in de oven kunnen schuiven. Hierbij spelen ook de veiligheidseisen voor het personeel een rol. Naar mijn mening moet in goed overleg een begraving enof crematie mogelijk zijn. Als er aan bovengenoemde eisen wordt voldaan ziek ik weinig reden om te weigeren.

Arie van Kooten
22 februari 2009