Expertise mb tot het slaan van waterpomp

Onderwerp: Beheer en exploitatie

Vraag:

Op een van onze begraafplaatsen willen wij een pomp slaan om grondwater te gebruiken om te beregenen en de tappunten van water te voorzien. De watermonsters zijn goed. Is er bij jullie verdere expertise in huis of kun je maar iemand doorverwijzen.?
 

Antwoord:

Wij beschikken niet over specifieke expertise op dit specialistische vakgebied.Wel kunnen wij u melden dat u op basis van de Grondwaterwet art. 4 een vergunning nodig heeft van Gedeputeerde Staten voor het ontrekken van grondwater. Voor meer  gedetailleerde informatie over het wanneer en hoe moeten wij u verwijzen naar het Provinciehuis. .Voorts denken wij zeker te weten dat er binnen uw eigen gemeente  een of meer deskundigen aanwezig zijn die u verder kunnen helpen. Daarvoor moet u waarschijnlijk zijn op de afdeling milieu of vergunningen en/of op de afdeling die zich met bodemzaken bezig houdt.Desgewenst kunt u ook nog de volgende websites raadplegen: www.overheid.nl of www.wetten.nl (grondwaterwet).

Jo Beltman
15 december 2009