Financiële administratie PKN begraafplaatsen

Rubriek: Bestuur en beleidOnderwerp: c. Bijzondere begraafplaatsen

VRAAG

Voor onze bijzondere begraafplaatsen ben ik op zoek naar een voorbeeld voor de financiële administratie. Heeft LOB een voorbeeld van een grootboekschema en een methodiek om de grootte van reserveringen en jaarlijkse vrijval te berekenen?

ANTWOORD

U vraagt naar een voorbeeld voor een grootboekschema en een methodiek om de grootte van reserveringen en de jaarlijkse vrijval te berekenen. Uw begraafplaats is een protestantse begraafplaats. De Vereniging Kerkrentemeesterlijk Beheer (VKB) heeft vorige jaar het Modelreglement voor het beheer van protestantse begraafplaatsen, samen met de bijbehorende modelbrieven en model exploitatieopzet geactualiseerd. Via de site van de VKB Kerkgebouwen & Begraafplaatsen | Protestantse Kerk in Nederland treft u meer informatie voor protestantse gemeenten met een eigen begraafplaats aan. Voor uw vraagstelling is doorlinken naar de volgende pagina interessant Handleiding beheerders begraafplaatsen | FRIS documentatie (pkn.nl) Hier treft u ook uitgewerkte voorbeelden aan voor de bestemmingsreserve.

IW mei24
12 juni 2024