Financiering ophoging

Onderwerp: Beheer en exploitatie

Vraag:

Geachte mevr. P. Harmsen,
Ik wil u graag de vraag voorleggen of u bekend is of er subsidiemogelijkheden zijn voor ophogen/renoveren van begraafplaatsen i.v.m. hoogte van het grondwaterpeil. Wij hebben reeds V. B. in de arm genomen voor uitvoering daarvan, vermoedelijk in februari 2006. Het Bisdom moet daarvoor nog machtiging verlenen. Hartelijk dank bij voorbaat. Secretaris van het Kerkbestuur,
S.P. V.

Antwoord:

Geachte heer V.,
mij zijn geen subsidiemogelijkheden bekend voor het ophogen van begraafplaatsen in verband met het grondwaterpeil. Maar het is natuurlijk interessant om na te gaan of het grondwaterpeil de laatste jaren gestegen is en wat daarvan de oorzaak is. Als het Waterschap hiervoor verantwoordelijk is, dan is het wellicht zinvol om daarmee contact op te nemen en hen te wijzen op de gevolgen hiervan voor uw begraafplaats. Wellicht kan ook de gemeente u hiermee verder helpen.
Veel succes en met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
1 september 2006