Formeel vastleggen van gebruik deel van de begraafplaats door kerkgenootschap

Onderwerp: Bestuur en beleid

VRAAG

Een kerkgenootschap (Koptische Kerk in deze casus) verzoekt een gemeentelijke begraafplaats om hen een ‘stukje’ in gebruik te willen geven, voor hen specifiek. Volgens de wet zijn we daar ook toe ‘verplicht’, het betreft immers een kerkgenootschap. We hebben gisteren met hen rondgelopen en een plek aangewezen waar hun deel zou kunnen worden ingericht. Onze vraag aan de LOB is of daar ook iets formeels voor moet worden geregeld, aangewezen, vastgelegd? Eerder is er een Armeens deel op onze begraafplaats gerealiseerd maar daar lijkt verder niets over te zijn vastgelegd.

ANTWOORD

Op grond van artikel 38 Wlb is een kerkgenootschap gerechtigd een (bijzondere) kerkelijke begraafplaats te stichten. Wanneer een kerkgenootschap geen gebruik maakt van haar recht een eigen begraafplaats te stichten, kan zij op grond van artikel 39, lid 1 Wlb het college verzoeken een deel van de gemeentelijke begraafplaats aan haar beschikbaar te stellen. Het college stelt een deel van de begraafplaats beschikbaar begrijp ik uit uw vraagstelling. Het ligt dan voor de hand dat dat ook een officieel collegebesluit is.

Op grond van artikel 39, lid 2 blijft de gemeente in deze situatie belast met het beheer, het onderhoud en de administratie. Het aangewezen deel van de begraafplaats blijft dus een volledig onderdeel van de gemeentelijke begraafplaats. Lid 2 geeft ook aan dat er overleg met het kerkgenootschap is over de inrichting, de afscheiding en het gebruik van het genoemde deel van de begraafplaats. Dit geldt ook voor de toepassing van de artikelen 35, 43 en 44 Wlb. Het spreek voor zich dat de gemaakte afspraken ook schriftelijk vastgelegd worden. Voor beide partijen en voor gebruikers van dit specifieke grafveld moeten alle voorwaarden duidelijk en toegankelijk zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan specifieke regelgeving voor grafbedekking. Het is mogelijk om voor dit specifieke deel van de begraafplaats afwijkende maatvoering van grafmonumenten vast te laten stellen.

U schrijft dat erop de begraafplaats ook een Armeens deel gerealiseerd is waarvoor niets lijkt te zijn vastgelegd. In die situatie is het goed om het gemeentelijk archief te raadplegen. Waarschijnlijk is er ooit wel een collegebesluit geweest waarin dat specifieke deel van de begraafplaats is aangewezen voor Armeense graven (de Armeens Apostolische kerk?). Wellicht zijn daar ook de gemaakte spraken terug te vinden. Wanneer dat niet het geval is, adviseert de LOB om in een collegebesluit zowel een specifiek deel van de begraafplaats aan te wijzen voor de Koptische kerk als een specifiek, al gerealiseerd, deel voor de Armeense kerk.

IW okt22
17 november 2022