Geautomatiseerde grafadministratie

Onderwerp: Administratie

Vraag:

Geachte mevrouw, heer,
Met ingang van 1 maart 2006 heb ik de administratie van de Begraafplaats van de Hervormde Gemeente te L.overgenomen. De administratie van het beheer van het grafregister vindt bij ons geautomatiseerd plaats via een Dosprogramma. Zijn er ook administraties (geen financiële, maar voor het registreren van graven) beschikbaar die werken onder microsoft?Met vriendelijke groet, College van kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente te L.,
B. V. S.

Antwoord:

Dag,
Er zijn verschillende microsoftware programma’s voor de grafadministratie. Uitvaartsuite van Trobit bijvoorbeeld (deze adverteert ook in ons vakblad De Begraafplaats) of het programma van Centric (idem). Het hangt er een beetje van af, hoe groot de administratie is , hoeveel graven u beheert, of het loont om een dergelijk pakket aan te schaffen. Er zijn ook begraafplaatsen die gewoon zelf iets in elkaar geknutseld hebben of die zeggen: met Excel kan ik het ook goed bijhouden. In het zomernummer 2004 van De Begraafplaats hebben we hier in een artikel aandacht aan besteed.
Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
16 maart 2006