Gebalsemd lijk uit buitenland

Onderwerp: Overig

Vraag:

Geachte consulenten. Ik heb wel weer een leuke vraag: Wij hebben een week geleden een lijk begraven, van een Nederlander, die op Curacao is overleden. Het lijk is via een bij ons goed bekende ondernemer bij ons afgeleverd, met keurig een verlof tot begraven, dat afgeven is door onze eigen ambtenaar van de burgerlijke stand in Utrecht. Keurig een uitstel verhaal erbij. Wij krijgen zelden repatriëringen en nog minder van overzee, naar mijn idee geen reden tot ongerustheid. We zijn een week later en er ontstaat een gerucht, dat het lijk gebalsemd is. Om daar duidelijkheid in te krijgen bel ik met de betrokken ondernemer en confronteer hem met het gerucht. Zijn antwoord is: “Ik kan je uit de droom helpen, dat lijk was gebalsemd dat heb ik zelf gevoeld.” Over de kwaliteit van de balseming weet hij geen uitspraak te doen. Volgens hem zijn alle lichamen, die uit het buitenland komen min of meer gebalsemd, anders krijg je een lichaam niet per vliegtuig verzonden. Ik ben sprakeloos. Er staat natuurlijk in de wet, dat er wel gebalsemd mag worden, indien de bestemming van het lichaam het buitenland is. In mijn naïviteit denk ik dan: omdat sommige landen dat wel toestaan. Ik voel me niet schuldig, want ik heb een verlof tot begraven ontvangen. En had geen enkele aanwijzing dat er sprake zou zijn van balseming. Ik voel me wel slachtoffer, want ik heb nu wellicht een probleem voor de toekomst. Mijn vragen zijn: Klopt het dat er niet meer gevlogen wordt met ongebalsemde lichamen? Hoe kan het dan dat er een verlof tot begraven wordt afgegeven waarop niets staat over balseming. Wie is in een dergelijk geval verantwoordelijk. Wat moet ik doen om dit voor de toekomst te voorkomen. Met Vriendelijke groeten, L. L. – van D.

Antwoord:

L., naar mijn idee is de uitvaartondernemer verantwoordelijk. Hij had het aan jou moeten melden. Of dit aangetekend had moeten worden op het verlof betwijfel ik: Hij hoeft daar enkel de overlijdensverklaring te overleggen en vermoedelijk de lijkenpas, een andere taak heeft de burgerlijke stand niet. In de toekomst is het zaak om bij vervoer uit het buitenland hierop alert te zijn en de ondernemer een verklaring (zie ook het formulier gebruikte materialen/lijkhoezen) te laten ondertekenen. Wat de vermeende balseming nu precies inhoudt, en hoe ”gewoon” dat is in het buitenland weet ik niet. Ook niet of je een dergelijk lijk mag weigeren. Misschien kun je een en ander ook eens aan Mr. W.G.H.M. van der Putten voorleggen. Groet Pauline Zie ook vraag 8445 Begraven gebalsemd lijk in de juridische adviesrubriek op www.uitvaartbranche.

Pauline Harmsen
18 april 2007