Gedenkteken op openbare weg

Onderwerp: Overig

Vraag:

Hallo Mw. Harmsen, Graag had ik van u een advies inzake het onderstaande verzoek. Betref iemand die afgelopen zomer bij een bedrijfsongeval bij een bedrijf op het industrieterrein hier is omgekomen. Familie wil nu, buiten de hekken van het bedrijf, een gedenkteken van 40 x 40 cm. op gemeentegrond plaatsen. Kan volstaan worden met een verzoek/kennisgeving aan gemeente of moeten we met meer zaken rekening houden? Met vriendelijke groet, T. C.

Antwoord:

Geachte heer, ik heb eigenlijk geen idee wat het juiste of beste antwoord op uw vraag is. Het heeft immers niets te maken met de Wet op de lijkbezorging of met begraafplaatsen, maar gaat over de plaatsing van een object op de openbare weg. Mij lijkt dat als dat gedenkteken niemand in de weg staat en geen aanstoot geeft etc. de gemeente een dergelijk verzoek wel zal willen honoreren. En anders kan het altijd nog aan de andere kant van het hek, op het bedrijfsterrein, waar het misschien nog wel meer thuis hoort, of niet? Met vriendelijke groet, Pauline Harmsen PS ik heb ook nog even op www.uitvaartbranche.nl in de juridische adviesrubriek van Mr. Van der Putten gekeken. Uit een van zijn antwoorden op een vergelijkbare vraag blijkt dat er ministeriele richtlijnen zijn voor zgn. bermmonumenten. Ik plak zijn tekst hieronder: Wij hebben geen specifieke informatie over bermmonumenten. Deze adviesrubriek gaat over begraven, begraafplaatsen en cremeren en langs de weg wordt niemand begraven of gecremeerd. Bermmonumenten hebben te maken met rouw en daar gaat deze adviesrubriek niet over. U kunt echter een paar vragen en een nieuwsbericht over bermmonumenten vinden als u boven op de pagina bij `Zoeken` de woorden `bermmonument` of `berm` intypt. Ik vond zelf een nieuwsbericht van 5 september 2004 over een landelijke Richtlijn voor bermmonumenten: “Wie een herdenkingsteken wil plaatsen langs de openbare weg, als gedenkteken voor een verkeersslachtoffer, moet voortaan voldoen aan een aantal voorwaarden. Dit schreef minister Peijs van verkeer en waterstaat afgelopen week in een brief aan de Tweede Kamer. Een gedenkteken mag geen gevaar vormen voor de verkeersveiligheid. Dat kan bijvoorbeeld zo zijn als het monument erg dicht bij de weg staat of zo opvallend is dat het afleidt. De kosten voor het maken, het plaatsen en het onderhoud van het gedenkteken zijn geheel voor rekening van de nabestaanden of van de organisatie die het gedenkteken plaatst. Rijskwaterstaat, de beheerder van de snelwegen, gaat de aanvragen voor de zogenaamde `bermmonumenten` beoordelen. Eerder dit jaar had Tweede Kamerlid Van Heemst (PvdA) gepleit voor een landelijke richtlijn voor het plaatsen van een gedenkteken langs de openbare weg.” Het is mij bekend dat ook enkele gemeenten bermmonumenten toestaan en er zelfs richtlijnen voor hebben, maar welke gemeenten dat waren, ben ik weer vergeten. Waarschijnlijk is dat via een zoekmachine als Google wel te vinden. Met vriendelijke groet,

P. Harmsen, mr W.G.H.M. van der Putten
19 november 2007