Geen adres van rechthebbende bekend.

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

 
De begraafplaatsadministratie van onze begraafplaats is overgedragen aan onze huidige begraafplaatsadministrateur. Hierbij werd na uitwerking en controle opgemerkt:
1)  dat ca. 125 grafmonumenten waarvan het grafrecht is verstreken, wij geen contactadres meer hebben en deze ook niet meer te achterhalen zijn.
2)  dat ca. 100 grafmonumenten (onafhankelijk van 1), een verklaring van ruiming bezitten maar waarvan de contactadressen zijn veranderd en ook niet meer te achterhalen zijn.
Hoe kunnen wij probleem 1) oplossen?
Kunnen wij bij  probleem 2) direct tot ruiming overgaan of dienen nog verder bepaalde maatregelen te worden getroffen?
 

Antwoord:

Alhoewel u dat niet schrijft denk ik dat ik ervan uit mag gaan dat het gaat om particuliere graven (geen algemene graven). 
U schrijft over contactadressen, maar ik veronderstel u hier rechthebbenden bedoeld. Publicatie van voorgenomen ruimingen geldt formeel slechts voor algemene graven.
Het opsporen van rechthebbenden kunt u doen door zowel bij de betreffende graven als op een publicatie rechthebbende op te roepen zich te melden en de voorgenomen ruiming aan te kondigen. Indien er geen redenen bestaan om het anders te doen zou ik een termijn van 12 maanden in acht nemen. In aanvulling daarop is het raadzaam in de plaatselijke pers een aankondiging te doen.
Uw 2 de vraag zou ik als volgt willen beantwoorden. Het is sterk afhankelijk van de vraag hoe lang het is geleden dat er een verklaring van ruiming is verzonden en/of gepubliceerd. Als dat kort is geleden en er zijn geen reacties ingekomen dan zou u direct aan de slag kunnen. Maar als dat bijvoorbeeld jaren is geleden dan zou ik uit overwegingen van zorgvuldigheid opnieuw publiceren.

Jo Beltman
15 februari 2012