Gesloten begraafplaats heropenen?

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte mevr. Harmsen In De B. ligt bij de dorpskerk een begraafplaats. Deze is volgens archiefstukken in 1901 gesloten met het oog op de sanitaire hygiene en gevaar voor de volksgezondheid. In het besluit heeft de provincie gesteld dat: de begraafplaatsmet 1 oktober 1901 gesloten wordt zonder dat inbreuk wordt gemaakt op verkregen rechten, waarvan de uitoefening de openbare gezondheid niet in gevaar brengt. Hierbij is ook het register van de begraafplaats overgedragen aan de gemeente. Er heeft echter volgens een kranteknipsel op 25-6-1956 een begrafenis plaatsgevonden omdat zij nog grafrechten had op de begraafplaats in De B.. Sindsdien heeft er geen begrafenis meer plaatsgevonden. Als ik de wet daar nu op na sla is dit ooit een onrechtmatige daad geweest omdat ingevolge van artikel 46 Wlb in de toelichting wordt gesteld dat: “Op een gesloten begraafplaats mogen geen lijken worden begraven. Overtreding van deze bepaling is strafbaar ingevolge artikel 80 onder 1. Het terbeschikking stellen van een gesloten begraafplaats voor begraving als bedoeld in artikel 46, eerste lid, is strafbaar ingevloge artikel 81 onder 3. Nu bestaat er de wens om de begraafplaats te heropenen. Mijn vraag is nu welke datum geld nu voor de officiele sluiting die van 1 oktober 1901 of die van 25-6-1956. Met vriendelijke groet J. H. B.

Antwoord:

Dag mijnheer B., ik vermoed dat door de begraving in 1956 de sluiting van 1901 feitelijk ongedaan is gemaakt. Heropening lijkt me so wie so geen probleem, en ik vraag me af hoe relevant de precieze sluitingsdatum daarvoor is. Maar ik ben geen jurist en als u een wat nauwkeuriger antwoord op uw vraag wilt raad ik u aan om Mr. W.G.H.M van der Putten te raadplegen, hij heeft een juridische adviesrubriek op www.uitvaart.nl en/of www.uitvaartbranche.nl en zal u ongetwijfeld het correcte antwoord op uw vraag kunnen verschaffen. Vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
27 oktober 2005