'Goed doel' als rechthebbende?

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

 
In korte tijd hebben wij te maken met meerdere overname van de grafrechten door goede doelen. Na overlijden van de rechthebbende zijn de goede doelen als erfgenaam benoemd in de betreffende testamenten. Met de executeur testementair worden de zaken nu geregeld.
Vraag: Kan  “een goed doel” benoemd worden als rechthebbende (geen specifiek persoon)?
Vraag: Kunnen meerdere goede doelen tegelijkertijd aangesteld zijn als rechthebbende (beide zijn als erfgenaam genoemd in het testament).
 

Antwoord:

 
Dit staat altijd in de beheersverordening of het beheersreglement van de begraafplaats. Soms is het heel expliciet geformuleerd (“slechts op naam van één natuurlijk of rechtspersoon) of meer vlak/neutraal (“op naam van een natuurlijk of rechtspersoon” of “de natuurlijke of rechtspersoon die”), maar altijd is bedoeld dat slechts 1 persoon rechthebbende is. Het volgt ook uit bepalingen zoals over het overlijden van de rechthebbende of de overdracht van rechten van de ene naar een opvolgende rechthebbende. Dan staat er niet in de verordening of het reglement “Als een van de rechthebbenden overlijdt dan …” maar “Als de rechthebbende overlijdt dan …” etc. Het volgt impliciet ook uit de afwezigheid van bepalingen wat er moet gebeuren als er meerdere rechthebbenden zijn die het onderling oneens zijn, of als een van hen overlijdt. En het volgt indirect natuurlijk ook uit de bepalingen van de wet. In de artikelen 28, 29, eerste lid, 31, tweede lid, 62, derde lid, 63, tweede lid, en 66, eerste lid, Wet op de lijkbezorging staat telkens “de rechthebbende” en niet “een rechthebbende” of “de rechthebbenden” of “de meerderheid van de rechthebbenden”.
 
Het komt er dus op neer dat goede doelen rechthebbenden kunnen zijn als ze rechtspersonen zijn. Dat zal steeds het geval zijn. Maar er kan maar een rechthebbende van een graf zijn.
Ik denk dat u hier wel mee uit de voeten kunt.
 


4 oktober 2016