Grafbedekking over 2 graven

Onderwerp: Monumenten / grafbedekking

Vraag:

Geachte mevrouw, Het volgende probleem doet zich voor:de rechthebbende van twee, naast elkaar gelegen graven wil, nu de grafrechttermijn om is, het grafrecht van het eerst uitgegeven graf beëindigen. Het grafrecht van naastgelegen graf loopt nog tot 2028. Er ligt een (dubbele) steen over beide graven. Normaliter wordt na beëindiging van graf- en onderh. recht de steen verwijderd. Dit is nu niet mogelijk omdat deze doorloopt over het naastgelegen graf. Hoe kunnen wij dit het beste oplossen? Alvast dank voor uw antwoord. R. D.

Antwoord:

Geachte mevrouw D., Wanneer de grafrechten opgezegd worden dan kan de voormalig rechthebbende geen aanspraak meer maken op de betreffende grafruimte en dus ook niet meer het recht uitoefenen om daar een grafmonument te plaatsen. De steen zal dus verwijderd moeten worden van het graf. De rechthebbende (van het andere graf) zal zelf hiervoor een oplossing moeten aanreiken. In principe heeft hij een probleem en niet u: de rechthebbende moet beslissen of hij de steen laat halveren, ik noem maar een mogelijkheid, of dat hij de steen in zijn geheel laat verwijderen en een nieuwe, kleinere steen laat plaatsen op het graf dat hij wenst te behouden. Ik raad u aan de rechthebbende hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen en een termijn te bepalen waarbinnen de oplossing moet zijn gerealiseerd. Wanneer de rechthebbende er voor kiest om te dubbele steen te laten liggen, dan kunt u dat opvatten als een verzoek tot verlenging van de grafrechten van het tweede graf en hem hiervoor een rekening sturen. Succes met de afwikkeling, met vriendelijke groet, Pauline Harmsen

Pauline Harmsen
29 juni 2007