Grafbewijs kindergraf

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Wij hebben deze week voor het eerst een kindergraf uitgegeven, de familie moet hiervoor een grafbewijs hebben, Mijn vraag is zijn er ook speciale grafbewijzen voor kindergraven? Met vr. groet C.B.

Antwoord:

Een grafbewijs voor een kindergraf is in principe hetzelfde als een grafbewijs voor een volwassenengraf, met dien verstande dat alles wat afwijkt van de normale afspraken voor de eigen graven, op dit grafbewijs vermeld wordt. Dus als de uittgiftetermijn anders is en de te betalen grafrechten en/of onderhoudskosten verschillen (meestal zijn ze lager), dan kunt u dat veranderen op uw bestaande grafbewijs. Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
19 april 2007