Grafklasse

Rubriek: Begraven en regelgevingOnderwerp: g. Verordening / reglement

Vraag

Zou u mij kunnen uitleggen wat er precies verstaan wordt onder ‘grafklasse’?

Antwoord

Eigenlijk bestaat er geen definitie voor ‘grafklasse’. Hierover is niets in wet- of regelgeving vastgelegd.  Het is aan de houder van de begraafplaats zelf om een definitie te bepalen (en deze vervolgens op te nemen in de statuten of het reglement).

Vroeger had je op begraafplaatsen diverse klasses. Klasse I waren de graflocaties op kruispunten van paden: dure locaties voor de notabelen. Klasse V waren de locaties midden op een afgelegen grafveld: de goedkope plekken voor ‘het gepeupel’. Deze indeling vind men eigenlijk nergens meer. Maar om te voorkomen dat de mooiste plekken het eerst weg zijn en de beheerder met de minder mooie plekken blijft zitten, wordt er soms wel verschil in kosten van grafrechten gemaakt. Mensen zoeken een plek uit die hen aanspreekt en waar ze (eventueel extra) geld voor over hebben. Kortom, een vorm van marktwerking.


26 november 2020