Grafrecht onbepaalde tijd

Rubriek: Begraven en regelgevingOnderwerp: d. Graven met eeuwigdurende rechten

Vraag

Welke zaken dit ik op te nemen / aan te passen in de Bestuursverordening of het Reglement indien er wordt overgegaan op het uitgeven van grafrecht voor onbepaalde tijd?

Antwoord

Bij de uitgifte van grafrecht voor onbepaalde tijd zijn onderstaande aandachtspunten belangrijk en geregeld/vastgelegd zijn:

  • Er moet altijd een rechthebbende op het graf zijn
  • Bij overlijden van de rechthebbende moet het grafrecht binnen 12 maanden overgeschreven worden. Wanneer overschrijving uitblijft kan het grafrecht vervallen verklaard worden. Dit laatste is een actie welke het bestuur actief moet ondernemen. Dus een jaarlijks agendapunt tijdens een bestuursvergadering waarin besloten wordt dat de graven met grafnummers X Y en Z op grond van het artikel ‘schriftelijke overschrijving van verleende rechten’ van het Reglement vervallen verklaard worden. Publiceer dit besluit ook.
  • Koppeling tussen grafrecht en de afkoop van een verplichte onderhoudsbijdrage.
  • Regeling dat grafrechten vervallen verklaard worden (actie handeling door het bestuur) wanneer (onderhouds-)rechten niet betaald worden.

IW
2 november 2021