Grafrecht verlengen met meer dan 20 jaar?

Rubriek: AdministratieOnderwerp: a. Tarieven / kosten

Vraag

De Wet op de lijkbezorging (Wlb) geeft aan dat het uitsluitend recht op een particulier graf voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd gevestigd kan worden, waarbij de minimale termijn tien jaar is. Verlengen kan met een maximale termijn van twintig jaar. Is er toch een mogelijkheid om een langere termijn (bijvoorbeeld van 30 of 50 jaar) te verlengen op een privé begraafplaats?

Antwoord

Nee, een langere verlengingstermijn dan 20 jaar voor particuliere graven is in strijd met de Wlb. De Wlb maakt hierin geen onderscheid in gemeentelijke en bijzondere (cq. particuliere) begraafplaatsen. Overigens is verlengen korter dan vijf jaar ook niet toegestaan (Art. 28).

Het is bekend dat er meer begraafplaatsen zijn die graag een langere periode van verlenging van het grafrecht aanbieden dan maximaal 20 jaar. Aangezien dit wettelijk niet kan, wordt er wel eens creatief gedacht en gehandeld. Aan het einde van de grafrecht termijn worden de rechten niet verlengd. Aansluitend wordt het grafrecht opnieuw te naam gesteld voor een langere periode, bijvoorbeeld wel voor 50 jaar. Dit moet dan wel mogelijk zijn volgens het reglement van uw begraafplaats. Het grafrecht wordt dan gevestigd onder de voorwaarden zoals deze in het huidige reglement vastgesteld zijn. In bepaalde situaties kan dit een voordeel voor de begraafplaats betekenen. Bepaalde rechten welke onder het oude grafrecht nog wel golden en onder het huidige reglement niet meer van kracht zijn, zijn immers na de nieuwe uitgifte niet meer van toepassing. Denk hierbij aan graven welke vroeger voor 4-diep uitgegeven werden, terwijl nu 3-diep het maximale aantal begraaflagen in een graf is. Het is een omweg, maar door deze creativiteit te gebruiken handelt u niet tegen de Wlb.

IW
3 januari 2022