Grafrechten combineren met onderhoud

Onderwerp: Administratie

Vraag:

Vraag: Bij onze begraafplaatsen betaalt men voor de grafrechten en daarnaast voor het jaarlijks onderhoud. Is het toegestaan om dit te combineren en bij nieuwe uitgifte één bedrag te hanteren voor de huurtermijn en het jaarlijks onderhoud. Eventueel kan men dan nog kiezen voor een jaarlijkse betaling of voor betaling voor een periode van 20 jaar of langer. Met vriendelijke groet, H.K.

Antwoord:

Geachte heer K, Het is wel mogelijk om een gecombineerd tarief te rekenen voor grafrecht en onderhoud, maar het is de vraag of het verstandig is. Grafrecht dient bij uitgifte altijd vooruit betaald te worden voor de te vestigen grafrechttermijn (minimaal 20 jaar). De jaarlijkse onderhoudsbijdrage mag u meteen laten afkopen, maar men kan ook jaarlijks betalen. Voor u is van belang dat u weet hoeveel geld u aan grafrechten binnen krijgt en hoeveel geld bestemd is voor onderhoud. U gaat immers een verplichting aan voor de toekomst en u zult daarvoor de benodigde gelden moeten reserveren. Daarnaast is er nog een reden waarom het verstandig kan zijn de onderhoudsgelden apart te innen: u onderhoudt daarmee een levende relatie met uw rechthebbenden. Als bijvoorbeeld de jaarlijkse onderhouds-rekening niet betaald wordt of als onbestelbaar retour komt, kunt u nog proberen de rechthebbende te achterhalen. U kunt ook jaarlijks uw onderhoudstarief aanpassen aan de gestegen kosten. Met vriendelijke groet, Pauline Harmsen

Pauline Harmsen
30 januari 2007