Grafrechten overschrijven op familielid

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Wij schrijven jaarlijks de rechthebbenden aan van de graven waar de contracttermijn van verloopt. In dit geval is de rechthebbende reeds tweemaal aangeschreven, maar reageert hij/zij niet op onze brieven. Inmiddels staat er een bordje bij het graf, waar een ander familielid op heeft gereageerd. Het familielid heeft geprobeerd om met de rechthebbende te spreken over de grafrechten, maar ook daarop reageert hij/zij niet. Het familielid geeft aan het graf wel in stand te willen houden. Hoe kunnen wij hier het beste mee omgaan? Mogen wij de rechten overschrijven op het familielid dat wèl heeft gereageerd? Wij hebben zelf het idee om de huidige rechthebbende middels een brief te melden dat de rechten worden overgeschreven op een ander familielid, MITS hij hiertegen bezwaar maakt, misschien dat dat een reactie oproept, maar MAG dat?

Antwoord:

Ik begrijp dat het hier een graf betreft waarvan de rechten bijna zijn verlopen. U heeft de rechthebbende tweemaal aangeschreven en er is niet gereageerd. Na de eindtermijn betekent dit automatisch dat de grafrechten dus vervallen aan de houder van de begraafplaats. Advies is om nog wel een aangetekende brief te sturen, tenzij dit reeds is gebeurd. Daarmee heeft u het bewijs in handen dat de brief wel degelijk is ontvangen.

Als op dat moment de grafrecht termijn nog niet is verlopen, dan is nog geen actie mogelijk.

Zodra de grafrechttermijn wel is verlopen, kan de houder van de begraafplaats het graf opnieuw uitgeven – onder de huidige voorwaarden – mogelijk aan het betreffende familielid.  Let wel: het uitgeven gebeurd inclusief grafmonument en stoffelijke resten. D.w.z. dat het eigendom van het grafmonument ook overgaat naar de nieuwe rechthebbende.


17 juni 2010