Grafrechten overschrijven op familielid

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

L.S, Wij schrijven jaarlijks de rechthebbenden aan, van de graven waar de contracttermijn van verloopt. In dit geval is de rechthebbende reeds 2x aangeschreven, maar reageert hij niet op onze brieven. Inmiddels staat er een bordje bij het graf, waar een ander familielid op heeft gereageerd. Het familielid heeft geprobeerd om met de rechthebbende te spreken over de grafrechten, maar ook op haar reageert hij niet. Mevrouw geeft aan het graf wel in stand te willen houden. Hoe kunnen wij hier het beste mee omgaan? Mogen wij de rechten overschrijven op het familielid dat wèl heeft gereageerd? Wij hebben zelf het idee om de huidige rechthebbende middels een brief te melden dat de rechten worden overgeschreven op een ander familielid, MITS hij hiertegen bezwaar maakt, misschien dat dat een reactie oproept, maar MAG dat? Met vriendelijke groet,J.E. Z.

Antwoord:

Geachte mevrouw Z., Ik begrijp dat het hier een graf betreft waarvan de rechten zijn verlopen.U heeft de rechthebbende twee maal aangeschreven.Er is niet gereageerd. Het graf is dus vervallen aan de gemeente.Maar uit uw vraag blijkt ook dat deze situatie toch wel eens wat gevoelig kan liggen.Daarom heeft u ook een bordje geplaatst.Vanwege de gevoeligheid zou ik nog wel een aangetekende brief sturen, tenzij dit reeds is gebeurd.Daarmee heeft u het bewijs in handen dat de brief wel degelijk is ontvangen.Wordt er dan nog steeds niet gereageerd dan zou u de termijn van een jaar in acht kunnen nemen m.b.t. het geplaatste bordje. Maar dat is niet beslist nodigDaarna heeft u het bewijs dat u zorgvuldig heeft gehandeld en al het mogelijke heeft gedaan wat van u verwacht mag worden.Daarna kunt u het graf opnieuw uitgeven aan wie u wilt, dus ook aan het betreffende familielid..Ik adviseer u de (voormalige) rechthebbende daarvan niet in kennis te stellen. Doet u dat wel dan  loopt u daarmee onnodig het risico dat u partij wordt in een mogelijk conflict tussen beide partijen Ik wens u veel succes.


17 juni 2010