Grafrechten urnengraf

Rubriek: Monumenten / grafbedekkingOnderwerp: g. Urnengraven

Vraag

Op verzoek van een rechthebbende van een urnengraf wordt as ter beschikking gesteld aan een rechthebbende, waarbij daarna veelal afstand wordt gedaan van de grafrechten van een urnengraf. Indien dit het geval is en de as is dan nog niet verstrooid, mag dit dan ook aan een andere belanghebbende ter beschikking worden gesteld ?

Antwoord

Het antwoord is: ja dat kan. Zelfs bij een particulier graf, waarin stoffelijke overschotten zijn bijgezet, kan een beheerder de grafrechten – nadat de vorige rechthebbende afstand heeft gedaan van het graf – dit graf inclusief stoffelijke overschotten overdragen aan een nieuwe rechthebbende. Dit wordt nergens in de Wet op de lijkbezorging (Wlb) verboden.

Bij urnengraven ligt dit nog gemakkelijker. In de Wlb worden namelijk geen of nauwelijks regels gesteld aan de bijzetting / verstrooiing / ruiming van asbussen. Aandachtspunt is wel uw eigen verordening / regelement. Wellicht worden daarin aanvullende regels gesteld over dit onderwerp.


26 november 2020