Grafrechten urnengraf

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Op verzoek van een rechthebbende van een urnengraf wordt as ter beschikking gesteld van een rechthebbende waarbij daarna veelal afstand wordt gedaan van de grafrechten van een urnengraf. Nu doet zich de volgende vraag voor: wanneer van een urnengraf afstand wordt gedaan van de grafrechten door de rechthebbende (as wordt door ons dan meestal geruimd door asverstrooiing) en de as is dan nog niet verstrooid mag dit dan ook aan een andere belanghebbende ter beschikking worden gesteld ?

Antwoord:

Het antwoord op uw vraag is: ja dat kan. Zelfs bij een particulier graf, waarin stoffelijke overschotten zijn bijgezet, kan een beheerder de grafrechten, nadat de vorige rechthebbende afstand heeft gedaan van het graf, dit graf inclusief stoffelijke overschotten overdragen aan een nieuwe rechthebbende. Dit wordt nergens in de Wet op de lijkbezorging verboden.

Bij urnengraven ligt dit nog gemakkelijker. In de Wet op de lijkbezorging worden namelijk geen of nauwelijks regels gesteld aan de bijzetting / verstrooiing / ruiming van asbussen. Aandachtspunt is wel uw eigen Verordening. Wellicht worden daarin aanvullende regels gesteld over dit onderwerp. Echter als deze Verordening een kopie is van de Modelverordening, uitgebracht door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, dan zal ook dit niet het geval zijn.


8 oktober 2020