Grafrechten verlengen voor >20 jaar?

Rubriek: Begraven en regelgevingOnderwerp: a. Particuliere / eigen / familiegraven

VRAAG

Vrager heeft de wens om de grafrechten nu alvast vooruit te betalen voor langere tijd, zodat deze graven waarvan vrager rechthebbende is – ook na diens overlijden – netjes onderhouden blijven.

ANTWOORD

U heeft een vraag over het verlengen van graf- en onderhoudsrechten in de toekomst. Het is een vraag welke veel mensen hebben. De zorg voor een graf kan zelfs een reden zijn om niet voor een begrafenis te kiezen, maar voor een crematie terwijl er wel mogelijkheden zijn om, weliswaar via een omweg, grafrecht voor een langere periode te regelen.

Hoe zit het wettelijk?

Op grond van artikel 28 lid 1 van de Wet op de lijkbezorging (Wlb) kan het verleende recht voor een particulier graf binnen twee jaar vóór het verstrijken van de termijn verlengd worden. De verlengingstermijn is minimaal vijf en maximaal twintig jaar. In de Beheersverordening of Reglement van de betreffende begraafplaats is de specifieke toegestane verlengingstermijn voor die begraafplaats vastgesteld. De tarieven voor de verlenging van het recht zijn door de gemeenteraad dan wel de bestuurders van de begraafplaats vastgesteld in de Heffingsverordening, Verordening heffingen lijkbezorging, in het reglement of een bijlage daarvan of welke titel dit document dan ook heeft. De medewerkers van de betreffende begraafplaats kunnen u hierover informeren.

Na de eerste verlenging kan er steeds weer een verlenging plaatsvinden. Precies díe volgende verlengingen wilt u voor een langere periode regelen. De wetgever staat echter niet toe dat grafrechten per verlenging voor een langere periode dan twintig jaar verlengd worden.

Het is mogelijk dat u de zorg voor de verlenging overlaat aan de volgende rechthebbende wanneer u overleden bent. Daaraan zitten nadelen, namelijk de relatieve onzekerheid dat de volgende rechthebbend einderdaad de door u gewenste verlenging kan of zal regelen (en betalen). Hier is wel een oplossing voor. In Nederland is Stichting Grafzorg Nederland actief. Deze stichting beheert in heel Nederland vele graven en draagt steeds zorg voor de afgesproken verlengingen van het grafrecht. Met de stichting kunt u afspraken maken over de termijn dat u wilt dat het graf of de graven in stand blijven. Dat kan bijvoorbeeld een termijn van 50 jaar of langer zijn. Uw wensen zijn hierin leidend.

De website van deze stichting kunt u bereiken via Grafzorg (uitvaart.nl) Telefonisch is de stichting bereikbaar op 026 – 361 7900

IW
22 november 2021