Grafstenen verplaatsen zonder toestemming?

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte mevrouw Harmsen, wij zijn in de gemeente bezig met de herinrichting van de begraafplaats. Wij schrijven de rechthebbenden aan of zij willen meewerken om grafstenen in de rij te plaatsen cq een kwartslag te draaien. Wij hebben abusievelijk een steen gedraaid waarvan we geen toestemming hadden gekregen. We zullen de steen op de oude plaats terugzetten. Maar mijn vragen aan u zijn: – mag ik zonder toestemming van rechthebbenden een steen verplaatsen/draaien. – heb ik het recht indien de grafrechten zijn verlopen niet meer te laten bijhuren in het kader van de herinrichting. Ik hoop dat u mij hier antwoord op kunt geven. Groetjes, A. B.-van G.

Antwoord:

Geachte mevrouw B., in het kader van herinrichtingwerkzaamheden mag u de grafbedekking draaien of verwijderen. U heeft hiervoor geen toestemming nodig van de rechthebbende mits u alles maar weer in de oude staat terugbrengt! Als u graven definitief wilt verplaatsen dan is toestemming wel vereist. Van belang daarbij is altijd een goede communicatie. Als u ruim van tevoren de rechthebbenden goed informeert wat u gaat doen, waarom u dat gaat doen en wat de positieve kanten daarvan zijn, dan krijgt u bijna altijd medewerking. Dat is beter dan mensen tegen de haren instrijken door onverwacht allerlei veranderingen door te voeren waarover ze niet zijn ingelicht. En nee, het is natuurlijk niet toegestaan om rechthebbenden die niet willen meewerken hun recht op verlenging van de grafrechten af te nemen. Dat zou volledig in strijd met de Wet zijn waarin het recht op verlenging is vastgelegd. Dus het is van groot belang een goed plan te hebben en vooral veel tijd uit te trekken voor informatie en communicatie. met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
15 oktober 2007