Grafuitgifte en grafdiepte

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Wij zijn bezig met het aanpassen van onze beheersverordening. Ik heb een vraagje omtrent een omschrijving t.a.z. van het aantal overledenen begravenen in een graf. NU staat er: Wanneer de terreinhoogte op de begraafplaats dit toelaat, zal met inachtneming van het daaromtrent in de Wet op de lijkbezorging bepaalde, maximaal in drie lagen boven elkaar worden begraven. Als wij nu een nieuwe familiegraf uitgeven wordt er in 2 lagen begraven. Dat wil zeggen er is plaats voor twee personen. Als er na de eerste begraving een bijzetting plaats vindt en de minimale grafrust termijn is verstreken kunnen wij indien nodig de eerste begraving opgraven en dieper herbegraven (schikken) zodat er nog twee personen bij begraven kunnen worden. Is dit binnen de vastgestelde termijn dan kan dit niet. Als de nabestaande bij de eerste begraving ons melden dat er minimaal 3 personen in het graf. begraven moeten worden gaan wij direct over tot 3 diep. Vraag: wat gebeurt er nou als er 5 jaar na de eerste bijzetting (in laag 2) wordt medegedeeld dat er nog 2 personen bij moeten. Zijn wij dan fout gezien de omschrijving zoals boven. Het is onze bedoeling om dit artikel aan te passen dat er maar in 2 lagen begraven wordt. Vraag: kan dit en is hiervan een voorbeeld omschrijving op de “markt” Ik wacht jouw antwoord af. Vriendelijke groeten begraafplaats D.
M. H.

Antwoord:

Beste M.,
Ik begrijp uit je vraag dat jullie de graven 2 diep uitgeven, maar dat bij jullie ook de mogelijkheid bestaat om 3 diep te begraven. Van belang is dat jullie dit van te voren (!) goed regelen in je verordening en bij uitgifte van het graf en de eerste begraving. Het moet niet zo zijn dat van een 2 diep graf, later ineens nog een 3-dieper wordt gemaakt of als je de eerste persoon begraaft in een 2 persoons graf dat je die dan bovenin legt. Dat leidt inderdaad alleen maar tot problemen zodra er een overledene bij komt (precies zoals je zelf beschrijft) en kan nummer 2 er niet meer bij zonder de grafrust van nummer 1 te verstoren. Ook na 10 jaar is het onzinnig om nummer 1 een verdieping lager te leggen, als van te voren al vaststaat dat het graf bestemd is voor 2 (of 3)personen. Bovendien is het financieel niet handig: de te betalen grafrechten koppel je aan de grootte van het graf. Iemand die een 3 persoons graf wil is – als jullie verstandig zijn – duurder uit dan met een graf voor 2 personen. Bij uitgifte dient de rechthebbende te beslissen welk soort graf hij wil. Is het een 2 dieper, dan begraaf je natuurlijk meteen de eerste overledene 2-diep, is de keuze voor een 3 persoons graf, dan leg je de eerste overledene meteen 3-diep. In je verordening leg je vast voor hoeveel personen de eigen graven bestemd zijn. Als jullie alleen nog maar 2 diep willen uitgeven dan zet je daarin dat de graven bestemd zijn voor 2 personen. En dan dus niet gaan sjoemelen met nog een derde persoon erbij. Dan hadden ze maar een 3dieper moeten nemen, of als dat niet (meer) kan, een tweede graf erbij. Het schudden en samenvoegen, zoals jullie nu doen, staat hier in feite los van. Dat kun je als mogelijkheid aanbieden als de grafrusttermijn van beide (of alledrie de) overledenen in het 2 – (of 3) persoonsgraf verstreken is, maar dat ben je niet verplicht. Laat me even weten of ik je goed begrepen heb en of je met dit antwoord verder kunt.
Hartelijke groet,

Pauline Harmsen
31 oktober 2005