Graven opgehoogd, nieuwe tarieven?

Onderwerp: Administratie

Vraag:

Geachte organisatie, De gemeente N. bestaat uit tien kleine kernen waarbij in negen kernen ieder afzonderlijk een begraafplaats heeft. Aangezien er maar een minimaal aantal begravingen per jaar per begraafplaats zijn is op een van deze begraafplaatsen op creatieve wijze extra grafruimte gemaakt. Op deze begraafplaats is 85% van de grafrechten uitgegeven voor “onbepaalde tijd”. De bestaande begraafplaats was ingericht met veel “overhoeken” door ronde paden. Nu is deze begraafplaats met anderhalve meter opgehoogd. De nieuwe paden zijn rechte gemaakt waarbij de oude graven (en dus de rechten) wel gerespecteerd zijn. De bestaande grafbedekkingen zijn ingemeten en tijdelijk weggehaald. Na ophoging van het maaiveld zijn de oude grafstenen weer op hun oorspronkelijke plek terug geplaatst (alleen anderhalve meter hoger). Door de nu rechte paden kan er ter hoogte van de oude “overhoeken” ook worden begraven. Op deze wijzen zijn er ongeveer 50 extra graven gecreÃ?«erd. Dit is meer dan voldoende grafruimte voor de komende 10 jaar. Uiteraard krijgen we nu vragen van nabestaande met “oude grafrechten” of de extra ruimte boven deze graven gebruikt mag worden. Maar de gemeente geeft tegenwoordig alleen maar graven uit voor bepaalde tijd (20 jaar). Op welke wijze kunnen we deze extra ruimte “verkopen” boven de grafrechten voor “onbepaalde tijd”. Twee verschillende graftypen “boven elkaar” lijkt ons niet mogelijk. Of hebben de grafgerechtigde automatisch recht op het nieuwe bovenliggende graf voor “onbepaalde tijd”? Kan de gemeente dan wel graf- en onderhoudskosten innen? Graag verneem ik uw advies. ing. N. A.

Antwoord:

Dag, het komt wel vaker voor dat bij een ophoging nieuwe grafruimte ontstaat. Mits de beschikbare ruimte aan de wettelijke eisen voldoet is er geen bezwaar tegen een wijziging van de grafakte en de uitbreiding van de grafrechten met de nieuw ontstane begraafruimte. Maar de voorwaarden met betrekking tot de grafrechten moeten wel eenduidig zijn. Het is niet zo, zoals u suggereert, dat de rechthebbende automatisch recht hebben op de nieuwe graflaag. Gelukkig niet zou ik zeggen. Maar twee verschillende graftypen met verschillende dieptes, bijzettingsmogelijkheden, termijnen, enz. enz. kan ook niet. De combinatie van een nieuwe graflaag voor bepaalde tijd met een bestaande graflaag die voor onbepaalde tijd is uitgegeven is niet handig en juridisch een gruwelijk wangedrocht. Beter is het om de rechthebbenden die belangstelling hebben voor de nieuwe graflaag, deze aan te bieden op voorwaarde dat men afstand doet van de oude rechten. Men krijgt er dan een nieuwe grafakte met een nieuw grafrecht ervoor in de plaats. Wanneer dat ook nog eens financieel aantrekkelijk is, dan kan het voor de gemeente tevens een nette manier zijn om van de eeuwigdurende graven af te komen. In Dordrecht op de Essenhof is dat in het verleden als volgt gedaan: “Uitgifte van een eigen grafruimte boven reeds bestaande graven die is ontstaan als gevolg van ophoging, vindt alleen plaats aan de rechthebbende van het reeds bestaande eigen graf en in combinatie met een omzetting van het bestaand grafrecht in een grafrecht voor een termijn van dertig jaar, aan te vangen in het jaar waarin de nieuwe grafruimte wordt uitgegeven, met de mogelijkheid dit recht te verlengen met telkens tien jaar.” Het tarief hiervoor was de helft van het regulier te betalen grafrecht voor een eigen graf voor dertig jaar voor twee personen. Eenmalig kon dus een derde persoon (bovenin) het graf worden bijgezet, waarna het grafrecht de bovenste twee graflagen gold. Ik hoop dat ik met dit voorbeeld uw vraag afdoende heb beantwoord, anders hoor ik wel weer, met vriendelijke groet, Pauline Harmsen Ter aanvulling: In de verordening werd tevens opgenomen dat : Bij omzetting van het bestaande grafrecht geen verrekening plaatsvindt van voor bestaande graven reeds betaalde grafrechten, ongeacht of het graf is uitgegeven voor bepaalde of onbepaalde tijd. Evenmin zijn voor het bestaande grafrecht in dit geval dus van de twee, oude onderste lagen) opnieuw grafrechten verschuldigd. Het onderhoudsrecht werd hiermee eveneens omgezet in een recht voor bepaalde tijd met de daarbij behorende betalingsverplichting. Groet,

Pauline Harmsen
5 maart 2008