Handel in particuliere graven?

Rubriek: OverigOnderwerp: Overige vragen

VRAAG

De dochter van een overleden rechthebbende van een particulier graf, wil graag de rechten overnemen om vervolgens de dierbare (1 persoon) die in dit graf begraven ligt te laten opgraven en vervolgens cremeren. Omdat de vorige rechthebbende (vader) het grafrecht voor eeuwigdurend heeft afgekocht weigert de dochter afstand te doen van het graf na het overschrijven op haar naam en na de opgraving.

Na de opgraving is het graf leeg en de dochter wil het graf – dat nu op haar naam staat – zelf doorverkopen aan iemand anders en dan bij de houder/beheerder een kosteloze grafrecht-overboeking aanvragen. Zo wordt het grafrecht voor onbepaalde tijd behouden. Dit is in mijn optiek niet mogelijk. Het kan niet zo zijn dat er particuliere graven onderling verhandeld worden. Als iedereen dit doet met een particulier graf kan een begraafplaats nooit meer iets verdienen? Ik heb ook de overeenkomst voor de aankoop/huur van het graf in 1992, deze kan ik helaas niet bijvoegen.

ANTWOORD

U heeft een vraag of het toegestaan is om grafrecht voor onbepaalde tijd over te schrijven op naam van iemand anders. Het antwoord op uw vraag moet te vinden zijn in het reglement van uw begraafplaats. Zonder de beschikking te hebben over dat reglement en de afgesloten overeenkomst over de vestiging van het grafrecht kan ik wel een algemene reactie geven.

U schrijft dat de rechthebbende op een particulier graf overleden is. Het betreft een graf voor onbepaalde tijd en er ligt een persoon in begraven. Een dochter van de overleden rechthebbende wil het grafrecht op haar naam krijgen. In principe zou dat zonder problemen moeten kunnen. Dat moet u los zien van een mogelijk verzoek tot opgraven. Ik weet niet of u een tarief heeft voor het overschrijven van grafrecht, maar dat lijkt me wel. Wanneer dat niet het geval is, is het raadzaam om hiervoor een tarief vast te (laten) stellen.

Wanneer het grafrecht op naam van de dochter staat, staat het haar vrij om bij de burgemeester een verzoek tot opgraving en crematie van stoffelijke resten van de persoon die in het graf begraven is, in te dienen. Als de wettelijke grafrusttermijn verstreken is, zie ik geen reden waarop de burgemeester geen vergunning zou verlenen. U dient vervolgens uw medewerking aan de uitvoering van de vergunning te verlenen. De dochter bepaald waar de crematie zal plaatsvinden.

Na de opgraving is het graf leeg. Dat is duidelijk en dat is ook geen probleem. Er zijn in Nederland legio graven waar wel actief grafrecht op rust, maar waar niemand in begraven is of geen asbus in geplaatst is. Wanneer de rechthebbende het grafrecht vervolgens op naam wil laten stellen van een andere persoon, is dit mogelijk….. tenzij uw reglement expliciet aangeeft aan wie grafrecht over geschreven mag worden en aan wie niet. Bij kerkelijke begraafplaatsen kan dit in een reglement geregeld zijn. Hoe dat bij u is weet ik niet. Wanneer in uw reglement geen restricties opgenomen zijn dat grafrecht alleen tot bijvoorbeeld de tweede graad bloed- of aanverwant overgeschreven mag worden, dient u medewerking te verlenen aan de overschrijving van het grafrecht. Heeft u voor de overschrijving een tarief, is dat tarief vanzelfsprekend weer van toepassing. Wanneer de dochter en de nieuwe rechthebbende onderling bepalen dat de nieuwe rechthebbende de dochter een vergoeding betaald, heeft u daar geen invloed op. U schrijft dat een begraafplaats dan nooit meer iets kan verdienen. Dat ben ik niet met u eens. Toen het grafrecht eenmalig afgekocht is, heeft u er toch aan verdiend. Dat er een nieuwe rechthebbende is, doet daar niets aan af. Vervolgens kunt u nu kosten in rekening brengen voor de opgraving en wellicht voor een nieuwe kist en de crematie van de stoffelijke resten. Wanneer op een later moment weer begraven wordt in het graf, brengt u weer begraafkosten in rekening.

Kortom, op basis van uw vraag zie ik geen probleem om het grafrecht over te schrijven.

IW apr23
18 maart 2024