Herbegraven binnen tien jaar

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag

Een vraag over het opgraven en herbegraven van stoffelijke resten op een andere locatie. Degene die het betreft is op 3 juli 2017 begraven. Aan de wettelijke voorgeschreven grafrust van 10 jaar wordt dan niet voldaan.
Mag dit

Antwoord

Een rechthebbende vraagt om een overplaatsing van een overledene. Voor iedere overplaatsing is goedkeuring nodig van de burgemeester van de gemeente waarbinnen de begraafplaats ligt. Dit verzoek dient te worden ingediend door de rechthebbende, maar de beheerder kan daarbij helpen. Bijgaand een voorbeeldformulier voor een dergelijke aanvraag. De overledene is nu ongeveer drie jaar geleden begraven. De wettelijke grafrusttermijn is 10 jaar. De reden van overplaatsing moet in zo’n situatie wel zeer urgent zijn, wil een burgemeester toestemming verlenen. Maar het is te proberen.


4 juni 2020