Herbegraven in familiegraf binnen 10 jaar

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Vraag : Op het kerkhof St. J. de D. te W. gaan we binnenkort een aantal algemene graven ruimen. Met betrekking tot herbegraven willen wij u drie vragen voorleggen. Hopelijk kunt u die op korte termijn beantwoorden
vraag 1. Mogen de overblijfselen vanuit een (algemeen graf) na meer dan 10 jaren worden herbegraven in een bestaand familiegraf (zandgraf) waarin minder dan 10 jaar geleden op de bovenste plaats een begrafenis heeft plaatsgevonden?
vraag 2. Wat is de wettelijke minimale dikte van de zandlaag die niet geroerd mag worden boven ‘een minder dan 10 jaar geleden begraven lijkkist’ teneinde daarboven ‘de overblijfselen van ouder dan 10 jaar’ uit het algemene graf te kunnen herbegraven?
vraag 3. Wat is de wettelijke minimale dikte van de zandlaag bovenop overblijfselen van ouder dan 10 jaren?
Met dank voor uw beantwoording en vriendelijke groet,
F. K.

Antwoord:

Geachte heer K.,
Onderstaand mijn reactie op uw vragen;
vraag 1 Overblijfselen uit een algemeen graf mogen na de wettelijke grafrusttermijn van 10 jaar zondermeer worden herbegraven. Echter een familiegraf waarin minder dan 10 jaar geleden in is herbegraven mag niet worden geroerd. Indien een graf binnen de periode van de wettelijke grafrusttermijn wordt geopend dient daarvoor toestemming worden gevraagd aan de Burgemeester van de betreffende gemeente. Bij een eventuele toekenning wordt gekeken naar de noodzaak van deze actie, naar eventuele alternatieven, de gevolgen voor de nabestaanden, etc. Ik verwacht dat een burgemeester hiervoor geen toestemming zal verlenen: een graf moet binnen de grafrusttermijn worden geopend. Waarom niet herbegraven in een graf naast of in de directe omgeving van het familiegraf. U bent dus afhankelijk van het besluit van de Burgemeester. Mij is niet helemaal duidelijk waar het lijk uit het algemeen graf wordt begraven. Is er nog ruimte onder het lijk uit het familiegraf wellicht??
vraag 2 Vraag 2 is waarschijnlijk overbodig te stellen omdat uit vraag 1 al blijkt dat er waarschijnlijk geen goedkeuring zal worden gegeven voor het roeren van het graf. Stel dat in het familiegraf boven de laatst overledene wordt herbegraven, dan dient er boven de bovenste kist 45 cm grond/zand aanwezig te zijn tot de nieuw te plaatsen kist. De kistdikte wordt gesteld op 50 cm, vervolgens moet er 65 cm gronddekking zijn boven de bovenste kist. In totaal heeft u dus 160 cm nodig om een bijzetting verantwoord te laten plaatsvinden.
vraag 3 Deze vraag is mij niet helemaal duidelijk. Als u spreekt over een grafsituatie, dan is dit al beantwoord in vraag 2. Als u denkt aan een verzamelgraf (verzamelkuil, knekelkuil) dan wordt geadviseerd om ook hier 65 cm gronddekking te hanteren.
Met vriendelijke groeten,

Wim van Midwoud
7 augustus 2009