Hergebruik 1-diep graf

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Mevrouw P. Harmsen, Heb mijn vraag op de telefoon ingesproken maar ter verduidelijking stel ik deze vraag ook nog via de mail. Een echtpaar vraagt begraven te mogen worden in het graf van hun ouders. De ouders liggen naast elkaar en zijn begraven in 2001 en 2006. Bij ons betaalt men na het overlijden een grafrecht van 20 jaar. Met het begraven is er geen rekening gehouden, wat diepte betreft, dat er later een overledene boven op geplaatst zou worden. De vraag: Wanneer mag op zijn vroegst het graf geopend worden voor hergebruik? Graag uw antwoord. Bij voorbaat hartelijk dank. Vriendelijke groet, R. te K.

Antwoord:

Geachte mevrouw te K., beste R.,
Wanneer een graf 1-diep, voor 1 persoon is uitgegeven mag het maar voor 1 overledene worden gebruikt. Hetzelfde geldt voor het naastgelegen graf. Er kan dus nooit zomaar iemand bij begraven worden: daarvoor biedt elk afzonderlijk graf geen ruimte, en dat was ook niet de voorwaarde bij uitgifte. Waneer echter in uw reglement of verordening is opgenomen dat het schudden van graven of samenvoegen van stoffelijke resten tot de mogelijkheid behoort, dan kan nadat de wettelijke grafrusttermijn van 10 jaar van de overledene is verstreken hiervoor door de rechthebbenden een verzoek worden ingediend. In dat geval betekent dat in het ene graf vanaf 2011 en in het andere graf vanaf 2016 de stoffelijke resten kunnen worden geschud – dit is een vorm van ruimen waarbij de stoffelijke resten onderin het graf, op nul-diepte worden samengevoegd. Er ontstaat dan in elk afzonderlijk graf weer ruimte om één nieuwe overledene bij te zetten. De termijn waarop het graf is uitgegeven maakt hierbij niet uit. Wel moeten de grafrechten tijdig verlengd worden en in elk geval moet bij de eerstvolgende bijzetting (na het hier besproken ruimen van het graf) de resterende grafrechttermijn minimaal tien jaar bedragen, zodat voor de nieuwe overledenen opnieuw de wettelijke grafrust van tien jaar geborgd is. Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
3 juli 2007