Herinneringsboom via beheersverordening regelen?

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Wij zijn bezig met het oprichten van een Herinneringsbos op en nabij de gemeentelijke begraafplaats. Zoals de meeste gemeenten in Nederland hanteren wij voor het beheer van de gemeentelijke begraafplaats op hoofdlijnen de modelverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).
Het planten van een Herinneringsboom willen wij ook laten lopen via de gemeentelijke beheersverordening. Anders gezegd op onze gemeentelijke begraafplaats kun je een graf met grafbedekking krijgen, een urnengraf met bedekking of een Herinneringsboom plaatsen.
Hierover heb ik de volgende vragen:
 

Mag ik het planten van een Herinneringsboom via de beheersverordening regelen?
kent u voorbeelden van gemeenten die dat op deze wijze hebben geregeld?
zo nee, kunt u aangeven welke artikelen hierop moeten worden aangepast?
Tenslotte nog de vraag of het in alle gevallen ook nog geregeld mag worden via de verordening Lijkbezorgingsrechten?

Antwoord:

Jazeker is het juist nodig om de herinneringsboom te regelen via de beheersverordening. De boom is in wezen een andere vorm van “grafbedekking” op een particulier graf.
Als ik zo naar de modelverordening kijk dan zouden de volgende artikelen aangepast dienen te worden.
 

Artikel   1 – begripsbepalingen
Artikel 19 – vergunning enz.
Artikel 20 – wie onderhoudt de boom?
Artikel 21 – afhankelijk van artikel 20
Artikel 23 – afhankelijk van artikel 20/21. Hier komt bij mij wel de vraag op wat er met de boom gebeurt in het geval van ruiming van het graf – tenzij ruiming niet aan de orde is. Eventueel kan een afzonderlijk artikel worden ingevoerd.

Jo Beltman
8 december 2015