Hoe aan betonnen paaltje ter grafmarkering te komen

Onderwerp: Beheer en exploitatie

Vraag:

Wij willen alle graven met een betonnen paaltje gaan markeren. Daarop een letter en maximaal 3 cijfers.Weet iemand waar wij dit moeten zoeken??J. v. E.

Antwoord:

Geachte heer v. E.,U stelt in uw vraag dat u alle graven wilt markeren met een betonnen paaltje.Daar lijkt mij op zich niets op tegen, alhoewel het aanbrengen best veel werk met zich mee brengt. Maar het aanbrengen van cijfers en letters in of op beton is eveneens arbeidsintensief.U zou natuurlijk ook kunnen kiezen voor bijvoorbeeld aluminium. Ook daarop moeten dan letters en cijfers worden aangebracht maar dat is redelijk eenvoudig te doen door gebruik te maken van popnagels. De plaatselijke ijzerwinkel zou u daarover kunnen informeren.Afhankelijk van de plaatsing en wijze van onderhoud wil in de praktijk nog wel eens blijken dat paaltjes in de weg kunnen staan. Ze komen dan ook al snel scheef te staan hetgeen een onverzorgde indruk oplevert. Ter overweging geef ik u mee de gedachte om niet elk graf maar en rij te markeren. Maar of dat in uw situatie mogelijk is is sterk afhankelijk van de inrichting.Dan nu enige adressen.Specifiek voor betonnen paaltjes kunt u zich het beste wenden tot een betonleverancier/fabriek bij u in de buurt.Voorts is er de fa. van der Klugt 0197 – 490533 of Honor 036 – 5219605 Tenslotte kan ik u nog verwijzen naar de leden van de BVOB Branchevereniging Ondernemers Begraafplaatsbeheer 0411 672405. De ledenlijst vindt u op www.bvob.eumet vriendelijke groet,

Jo Beltman
3 februari 2011