Hoe islamitisch te begraven binnen de wet

Onderwerp: Bestuur en beleid

Vraag:

Geachte mevrouw/meneer, Wij zijn hier bezig met een uitbreiding van de begraafplaats. Deze uitbreiding is in eerste instantie bedoeld voor moslimgraven en kindergraven. De moslimgemeenschap heeft aangegeven dat zij op de volgende wijze hun graven gemaakt willen hebben: Er wordt een gat gegraven van 1,20 m1 diep, hierin komt een houten bekisting van 0,80  m1 hoog, op de rand van deze bekisting komen – nadat het lichaam geplaatst is – houten plankjes (ca. 2 cm dik), op deze plankjes komt de deksel van de oorspronkelijke kist, en daarna wordt het geheel aangevuld met zand. Als ik deze werkwijze hanteer kom ik aan ca. 35-40 cm zand tot aan het maaiveld. De wet op de lijkbezorging schrijft 65 cm gronddekking voor. Wordt hiermee ook absoluut 65 cm gronddekking bedoeld, of mag ik de loze ruimte vanaf lichaam tot aan bovenkant bekisting (ca. 40 cm) ook meerekenen? Hier direct op aansluitend.Aan 65 cm is nog te komen door een grondrug boven het maaiveld aan te brengen. Vaak is echter de wens om binnen een jaar een grafmonument (liggende steen) aan te brengen. Hiervoor zal de grondrug toch eerst weer (gedeeltelijk) afgegraven moeten worden. Mag dit überhaupt volgens de Wet op de lijkbezorging?Zo niet, wat is dan een handige werkwijze om zowel aan de voorkeuren van de islamitische gemeenschap èn aan de wet op de lijkbezorging te voldoen? Alvast bedankt voor de moeite en in afwachting van uw antwoord,met vriendelijke groet, H.d. W.

Antwoord:

Geachte heer de W., In de betreffende wet- en regelgeving is geen concreet antwoord te vinden op uw vraag. Maar dat had u mogelijk zelf ook al vastgesteld.De voor u belangrijkste informatie vindt u in par. 4 artikel 5 van het Besluit op de Lijkbezorging.In dit artikel is sprake van afstanden tussen graven (naast elkaar) en kisten (boven elkaar).De eerste afstand is uitgedrukt in centimeters. De tweede in centimeters grond. Het is de vraag of het de wetgever hier gaat om de afstand of om de grond. Ik heb de neiging te denken dat het gaat om de afstand vant.e. 0.65 cm tot bovenkant (bovenste) kist.Uw vraag richt er zich met name op vanwaar gemeten moet worden tot het maaiveld.Het lijkt mij dat de hulpconstructie, die wordt aangebracht in het graf synoniem, is voor de kist. M.a.w. de gehele gecreëerde ruimte moet worden gezien als een kist. De deksel komt immers boven op de plankjes. Normaal meet u vanaf de bovenkant van de kist. In dit geval meet u ook vanaf de deksel. De grondrug lijkt mij niet relevant omdat deze slechts tijdelijk is en het redelijk is bij het meten uit te gaan van het aangrenzende maaiveld. Het gevolg hiervan is dat dieper u dan 1.20 m. moet delven. Maar ik ben zeker geen specialist op dit gebied. Bovendien kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat vele begraafplaatsen in dit opzicht een eigen werkwijze hebben ontwikkeld.Daarom verwijs ik u voor meer informatie ook graag naar:•    De website van de Stichting Islamitisch Begrafeniswezen. Op deze site vind u alle plaatsen met begraafplaatsen met Islamitische grafgedeeltes/vakken. De medewerkers van de begraafplaats Zuiderhof in Rotterdam hebben bijvoorbeeld veel ervaring met Islamitisch begraven. Zij zullen hun kennis en ervaring zeker graag met u delen.•    De Handleiding Islamitisch Begraven (LOB uitgave) te bestellen bij mevrouw Wafelbakker 020-6731237 . Hierin wordt uw vraag overigens niet beantwoord maar het boekje bevat wel veel andere waardevolle informatie, die voor u relevant is.Ik vertrouw u met bovenstaande informatie in elk geval een eindje op weg geholpen te hebben. met vriendelijke groet,


21 oktober 2010