Hoe lang moet de grond inklinken voordat begraven kan worden

Onderwerp: Beheer en exploitatie

Vraag:

Geachte dames en heren, Wij zijn als begraafplaatsen Protestantse gemeente T. bezig met de voorbereidingen voor de uitbreiding van de begraafplaats te G.De uitbreiding moet behoorlijk worden opgehoogd. Hierover heb ik een vraag.Is het bij u bekend hoe lang de grond moet inklinken voordat begraven kan worden? Alvast bedankt voor uw hulp. Met vriendelijke groet, R. L.

Antwoord:

Geachte heer L., Uw vraag over inklinken van de bodem is moeilijk te beantwoorden vanuit mijn stoel. Aan dit antwoord heeft u echter niets.Wellicht kunt u zelf een beoordeling maken als ik u de criteria geef:   1. hoeveel bedraagt de ophoging?   2. is de aangebrachte grond in lagen aangebracht en verdicht of is deze los gestort zondermeer?   3. waaruit bestaat de opgebrachte grond?   4. waaruit bestaat de oorspronkelijke ondergrond en is deze vooraf geroerd of is deze vrijwel onaangeroerd gebleven voor de ophoging?Als de ophoging minder is dan een meter, dan valt het inklinken waarschijnlijk wel mee. Afhankelijk van de grondsoort zal dit maximaal een centimeter of 10 zijn.Een losgestorte grondhoop klinkt meer in dan grond dat in lagen is opgebracht en verdicht door aantrillen of overheen rijden.Veengrond klinkt enorm in. Zand- en kleigrond veel minder.Als er in de oorspronkelijke ondergrond veenlagen zitten, dan is dat een groot aandachtspunt. Door de extra opgebrachte last klinkt het veen alsnog aanzienlijk in. Is dit niet aan de orde, dan zal de zetting van de ondergrond wel meevallen. En is deze ondergrond eerst helemaal opengewerkt, of is er grond gestort op de ongeroerde ondergrond. Kortom: een aantal belangrijke faktoren. In de praktijk zal deze flink meevallen; er zal vrijwel gelijk kunnen worden begraven. Mocht er verharding rondom de graven worden aangebracht, dan is deze verdichting van de ondergrond belangrijker dan bij een omgeving van gras men/of beplanting. Mocht u nog nadere informatie willen ontvangen, dan vraag ik u allereerst te kijken naar de genoemde aandachtspunten. Met vriendelijke groeten,

Wim van Midwoud
18 februari 2010