Hoe lang moet verlof tot begraven en aangifte van overlijden bewaard worden aan balie?

Onderwerp: Administratie

Vraag:

Van onze administratie kreeg ik de vraag hoe lang een verlof totbegraven en de aangifte van overlijden aan de balie moet worden bewaard.Navraag bij diverse gemeentelijke begraafplaatsen heeft geen duidelijkantwoord verschaft.Graag uw bericht.R.V.

Antwoord:

Geachte heer V., Het is inderdaad niet eenvoudig duidelijkheid te verkrijgen over het antwoord op uw vraag. In de Wlb is daarover niets geregeld. Het zou kunnen zijn dat daarover wel iets valt te lezen in de Archiefwet. Maar dat laat ik toch maar even aan uzelf over. U zou uw vraag ook kunnen stellen aan een archieffunctionaris in uw gemeente. Voor zover ik hebben kunnen nagaan is het antwoord op uw vraag: Zolang er sprake is van  rechten op het betreffende particuliere graf en voor een algemeen graf voor de grafrustperiode van 10 jaar. 

Jo Beltman
4 maart 2010